5) Kroužky‎ > ‎

2014/15


Kroužky pro 1.stupeň

Kroužek florbalu je určen pro děti od třetí do páté třídy. Bude se konat vždy ve středu od 13.00 do 13.45 hodin. Děti se naučí základy a pravidla hry florbalu. Děti nemusí mít vlastní hokejku, pouze vhodné boty do tělocvičny, ne cvičky.

V kroužku sportovní hry se zaměříme na kolektivní sportovní hry, jako např. BeeBall, přehazovaná, vybíjená, kopaná, základy pro odbíjenou či basketbal.Budeme v dětech pěstovat vědomí, že sportovní hry se neprovozují jen kvůli vítězství nad soupeřem, ale především pro radost z pohybu v duchu fair play.Nebude chybět i průběžné posilování a udržování fyzičky. 

Na kroužku flétniček se děti naučí základům hraní na zobcovou flétnu. Postupně zvládnou noty. Každý zájemce si musí zakoupit zobcovou flétnu, stačí úplně obyčejná. Ostatní materiály potřebné ke hře dostanou děti od učitele. Termín kroužku bude upřesněn podle zájmu.

Počítačový kroužek je určen pro děti od druhé do páté třídy. Děti se pomocí her budou učit základům práce na počítači, bezpečnému používání internetu, mailu a sociálních sítí.

Angličtina pro prvňáčky a druháčky - jde o seznámení s anglickým jazykem hravou formou, osvojení slovní zásoby: slovíčka a jednoduché věty.

VÝTVARNÝ KROUŽEK je určen pro děti 1.stupně. Různými výtvarnými technikami budeme tvořit díla samostatná i společná. Děti si kromě kresby a malby zkusí akvarel, koláž i grafiku, např. linoryt, frotáž, tisk z koláže. Při tvoření budeme relaxovat a pracovat s fantazií, určitě budeme chodit tvořit i do přírody. Navštívíme Městskou galerii, již v říjnu se můžeme účastnit výtvarné dílny v průběhu výstavy grafika Jiřího Johna.


Kroužky pro 2.stupeň

Hodina práce u počítače je určena pro všechny žáky 2.stupně, žáci nemusí být přihlášeni do kroužku a nemusí chodit pravidelně. Žákům poradíme při přípravě na vyučování (referáty, prezentace, práce s učebnicemi Fraus).

Kroužek autorská tvorba bude zaměřen především na dramatickou výchovu, tvůrčí psaní a tvorbu školního časopisu. Dále se budeme zabývat čtením s porozuměním a reflexí textových i filmových ukázek. 

Kroužek příprava na SŠ z ČJ bude zaměřen na soustavnou přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka, popř. všeobecných testů. Žák si nejen zopakuje a procvičí učivo z českého jazyka, ale může získat i nové poznatky a poznávat náš rodný jazyk zábavnou formou.

Přírodovědný kroužek vedený na naší škole pod záštitou projektu SZŠ v Trutnově poodhalí žákům tajemství přírodních věd (hlavně biologie a chemie) nad rámec učebních osnov. Žáci v kroužku experimentují s vybranými přírodninami i sami se sebou, mikroskopují, provádí chemické pokusy, zdokonalují své znalosti ve zdravovědě, účastní se zajímavých besed a exkurzí pořádaných jen pro sedm vyvolených základních škol na trutnovsku. Členové se již tradičně zúčastňují různých přírodovědných soutěží a soutěží v první pomoci.

O hodinách badmintonu a přehazované si osvojíme praktické dovednosti z badmintonu a  přehazované. Můžeme taktéž zařadit do hodin jiné míčové hry. Těšíme se na Vás.