5) Kroužky‎ > ‎2014/15‎ > ‎

Nabídka kroužků

přidáno: 8. 9. 2014 9:17, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 8. 9. 2015 12:38 ]


Přihlášky získají žáci od svých třídních učitelů, vedoucí kroužků se na termínu domluví s přihlášenými žáky. Kroužky začínají v říjnu.

 1.stupeň

Kroužek florbalu je určen pro děti od třetí do páté třídy. Bude se konat vždy ve středu od 13.00 do 13.45 hodin. Děti se naučí základy a pravidla hry florbalu. Děti nemusí mít vlastní hokejku, pouze vhodné boty do tělocvičny, ne cvičky.

V kroužku sportovní hry se zaměříme na kolektivní sportovní hry, jako např. BeeBall, přehazovaná, vybíjená, kopaná, základy pro odbíjenou či basketbal.Budeme v dětech pěstovat vědomí, že sportovní hry se neprovozují jen kvůli vítězství nad soupeřem, ale především pro radost z pohybu v duchu fair play.Nebude chybět i průběžné posilování a udržování fyzičky. 

Na kroužku flétniček se děti naučí základům hraní na zobcovou flétnu. Postupně zvládnou noty. Každý zájemce si musí zakoupit zobcovou flétnu, stačí úplně obyčejná. Ostatní materiály potřebné ke hře dostanou děti od učitele. Termín kroužku bude upřesněn podle zájmu.

Počítačový kroužek je určen pro děti od třetí do šesté třídy. Děti se naučí základům práce na počítači. Termín kroužku bude upřesněn podle zájmu.

Angličtina pro prvňáčky a druháčky - jde o seznámení s anglickým jazykem hravou formou, osvojení slovní zásoby: slovíčka a jednoduché věty.

VÝTVARNÝ KROUŽEK je určen pro děti 1.stupně. Různými výtvarnými technikami budeme tvořit díla samostatná i společná. Děti si kromě kresby a malby zkusí akvarel, koláž i grafiku, např. linoryt, frotáž, tisk z koláže. Při tvoření budeme relaxovat a pracovat s fantazií, určitě budeme chodit tvořit i do přírody. Navštívíme Městskou galerii, již v říjnu se můžeme účastnit výtvarné dílny v průběhu výstavy grafika Jiřího Johna.

HLINĚNÉ TVOŘENÍ - tvořit z keramické hmoty budou děti z 1. stupně. Naučí se různé techniky modelování i zdobení. Práce s hlínou podporuje rozvoj jemné motoriky, koncentrace na činnost. Společná práce zlepšuje komunikaci. Děti se učí i samostatnosti, plánování svého pracovního času, musí si uklízet své pracoviště, starat se o své nástroje. Z vytvořených prací bude vždy uspořádána ve škole výstava.


2.stupeň

Kroužek keramiky je určen pro 2. stupeň. Žáci budou pracovat na dlouhodobých projektech. Na dané téma si vždy připraví podklady. Naučí se základy práce s keramickou hmotou, poznají mnoho materiálů, které se používají na zdobení. Vytvoříme si vlastní glazury, tzv. šlemovky. Vyzkouší si i pokročilejší dekorativní techniky. Budeme se věnovat i figurální plastice.

Hodina práce u počítače je určena pro všechny žáky 2.stupně, žáci nemusí být přihlášeni do kroužku a nemusí chodit pravidelně. Žákům poradíme při přípravě na vyučování (referáty, prezentace, práce s učebnicemi Fraus).

Kroužek autorská tvorba bude zaměřen především na dramatickou výchovu, tvůrčí psaní a tvorbu školního časopisu. Dále se budeme zabývat čtením s porozuměním a reflexí textových i filmových ukázek. 

Kroužek příprava na SŠ z ČJ bude zaměřen na soustavnou přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka, popř. všeobecných testů. Žák si nejen zopakuje a procvičí učivo z českého jazyka, ale může získat i nové poznatky a poznávat náš rodný jazyk zábavnou formou.

Přírodovědný kroužek vedený na naší škole pod záštitou projektu SZŠ v Trutnově poodhalí žákům tajemství přírodních věd (hlavně biologie a chemie) nad rámec učebních osnov. Žáci v kroužku experimentují s vybranými přírodninami i sami se sebou, mikroskopují, provádí chemické pokusy, zdokonalují své znalosti ve zdravovědě, účastní se zajímavých besed a exkurzí pořádaných jen pro sedm vyvolených základních škol na trutnovsku. Členové se již tradičně zúčastňují různých přírodovědných soutěží a soutěží v první pomoci.

Aerobik je určen dívkám z druhého stupně.  Spojení pohybu s hudbou, jednoduché sestavy, prvky zumby s cílem  secvičit krátké vystoupení na školní i mimoškolní akce.

O hodinách badmintonu a přehazované si osvojíme praktické dovednosti z badmintonu a  přehazované. Můžeme taktéž zařadit do hodin jiné míčové hry. Těšíme se na Vás.

V kroužku ruského jazyka si osvojíme písmo azbuky a naučíme se ho nejen číst, ale i psát. Básničky a písničky nám pomohou:-)Comments