5) Kroužky‎ > ‎2011/12‎ > ‎

Pohybové hry

Každé pondělí i úterý odpoledne se žáci z prvního stupně s p. uč. Janou Romanovou těší do tělocvičny. Kroužek je pro děti z družiny zdarma.
Cílem kroužku je rozvíjet pohybové vlastnosti dětí a probudit v nich vztah k pohybu a sportu.