5) Kroužky‎ > ‎

2015/16

přidáno: 8. 9. 2015 11:54, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 5. 11. 2015 9:35 ]

Děti dostanou od TU lístečky - vyplní- 1 lísteček,1 kroužek.  Odevzdejte do 18.9.

Pokud bude na kroužek přihlášeno více než 10 dětí, začne pracovat v týdnu od 29.9.

Angličtina pro prvňáčky a druháky - jde o seznámení s anglickým jazykem hravou formou, osvojení slovní zásoby.

Výtvarný kroužek je určen pro děti 1.stupně. Různými výtvarnými technikami budeme tvořit díla samostatná i společná. Děti si kromě kresby a malby zkusí akvarel, koláž i grafiku, např. linoryt, frotáž, tisk z koláže. Při tvoření budeme relaxovat a pracovat s fantazií, určitě budeme chodit tvořit i do přírody. 

Sboreček je nový kroužek pro mladší děti, které rády zpívají a nacvičí si vystoupení pro své spolužáky. 

Počítačový kroužek je určen pro žáky 1.stupně. Děti se naučí základům práce na počítači. Termín kroužku bude upřesněn podle zájmu.

Kroužek fotbalu nabízíme žákům prvního i druhého stupně.

Kroužek florbalu je určen pro děti od třetí do páté třídy a zvlášť pr žáky 2.stupně.  Děti se naučí základy a pravidla hry florbalu. Děti nemusí mít vlastní hokejku, pouze vhodné boty do tělocvičny, ne cvičky.

Hodina práce u počítače je určena pro všechny žáky 2.stupně, žáci nemusí být přihlášeni do kroužku a nemusí chodit pravidelně. Žákům poradíme při přípravě na vyučování (referáty, prezentace, práce s učebnicemi Fraus).

Kroužek tvůrčí činnosti bude zaměřen především na dramatickou výchovu, tvůrčí psaní a tvorbu školního časopisu. Dále se budeme zabývat čtením s porozuměním a reflexí textových i filmových ukázek. 

Kroužek příprava na SŠ z ČJ  a z M bude zaměřen na soustavnou přípravu na přijímací zkoušky popř. všeobecných testů. Kroužky budou končit před přijímacími zkouškami.

Přírodovědný kroužek byl vedený na naší škole pod záštitou projektu SZŠ v Trutnově. Letos se však už musí zaplatit. Poodhalí žákům tajemství přírodních věd (hlavně biologie a chemie) nad rámec učebních osnov. Žáci v kroužku experimentují s vybranými přírodninami i sami se sebou, mikroskopují, provádí chemické pokusy, zdokonalují své znalosti ve zdravovědě. Členové se již tradičně zúčastňují různých přírodovědných soutěží a soutěží v první pomoci.

O hodinách badmintonu a přehazované si osvojíme praktické dovednosti z badmintonu a  přehazované. Můžeme taktéž zařadit do hodin jiné míčové hry. Těšíme se na Vás.

Jako kroužek nabízíme i pravidelné procvičování učiva matematiky pro žáky 6 - 8. třídy, protože rodiče projevují zájem o pravidelné doučování.

Comments