6) Zaměstnanci‎ > ‎Historie‎ > ‎

Historie školy

Hlavní budova byla založena dne 29.8.1896, vedlejší budova trochu později a to 1.9.1928.

Čerpáno z dochovaných kronik školy:

 

Školní rok 1975/76:

Ředitel: Marie Jašková  Zástupce: Jana Fajfrová

Učitelé 1.stupně: Bílková, Doležalová, Fialová, Jirousková, Ondrová, Renfusová, Sobolíková, Šimbovská, Vlčková

Učitelé 2.stupně: Beran, Dvorská, Dvořáčková, Frýdová, Hornych, Štajglová, Šturmová, Vašíčková, Vašíček.

Vychovatelky ŠD: Jiroušková, Hálová, Trösterová. Celkem 418 žáků.

Školní rok 1976/77:

Proběhla integrace vesnic Libče, Voletin, Lhoty, Bohuslavic a Petříkovic - ZDŠ Poříčí se stala spádovou školou pro děti těchto 8 obcí. Škola měla celkem 464 žáků v 16 třídách.

Školní rok 1977/78:

Ke škole připojena bývalá jednotřídní škola v Bohuslavicích - autobus tam dováží tři třídy - 3.A, 3.B a 4.A. Počet žáků byl 509 v 18 třídách. Při zápise do 1.třídy bylo registrováno 76 dětí..... Žáci Čonka,Vašíček ze 7.třídy  byli vyznamenáni za záchranu života tonoucího děvčátka.  Začala výstavba školních dílen a tělocvičny.

Školní rok 1978/79:

Školu navštěvovalo celkem 528 dětí v 18 třídách. Školní budovy postihla ke konci školního roku záplava, když se rozvodnil Voletinský potok - budova byla jeden den mimo provoz.

Školní rok 1979/80:

Dne 19.12.1979 proběhlo slavnostní otevření tělocvičny,když stavba byla zahájena 12.10.1976. Školu navštěvovalo celkem 554 žáků rozdělených do 19 tříd.

Školní rok 1980/81:

Při zápisu do 1.tříd přijato 116 žáků, celkem ve škole bylo 553 žáků v 18 třídách. Protože počty žáků na všech trutnovských školách byly vysoké, plánováno vybudování nových škol v Šestidomí a na České čtvrti.

Školní rok 1981/82:

Celkem 600 žáků , z toho 263 na 1.stupni, 337 na 2.stupni. Průměrný počet žáků na 1.stupni byl 29,2 a na 2.stupni 33,7 .

Školní rok 1982/83:

Celkem 573 žáků, do školy soustředěni i žáci 9.ročníku z Trutnova a okolí. Ředitelka Marie Jašková byla od 1.7.1983 jmenována okresní školní inspektorkou.

Školní rok 1983/84:

Ředitelkou školy se stala Jana Fajfrová. Zrušeno ředitelství školy ve Voletinách a přidružení této školy k ZŠ Poříčí. Škola měla celkem 624 žáků v 19 třídách.

Školní rok 1984/85:

Poprvé se v praxi uplatnil systém desetileté povinné docházky. Na škole vyučovalo celkem 18 učitelů a 4 vychovatelky ve ŠD. Do ZŠ chodilo celkem 594 žáků a byli rozmístěni v 18 třídách.

Školní rok 1985/86:

První stupeň - 10 tříd, z toho tři třídy v budově ve Voletinách; druhý stupeň - 9 tříd. Zástupkyní ředitelky školy se stala Dagmar Krulišová. Celkem 592 žáků, 4 oddělení družiny.

Školní rok 1986/87:

Celkem 573 žáků . V červnu 1987 byla postupně přestěhována a zlikvidována škola ve Voletinách, kde byly po několik roků umístěny 3 třídy z nedostatku učeben.

Školní rok 1987/88:

Na škole vyučovalo celkem 23 učitelů, kteří učili 522 žáků rozdělených do 16 tříd. Učilo se ve 3 budovách (hlavní, budova NŠ a ŠD).

Školní rok 1988/89:

Na 1.stupni vyučovalo celkem 6 učitelů v 6 třídách, na 2.stupni celkem 19 učitelů v 9 třídách. Školu navštěvovalo celkem 467 žáků.

Školní rok 1989/90:

Ředitelem školy se stal Václav Špůr, zástupkyní ředitele nadále Dagmar Krulišová, byla zrušena ZO KSČ na škole. Školu navštěvovalo celkem 417 žáků.

Školní rok 1990/91:

Vedoucí školní družiny se stala Jana Romanová, začala výuka náboženství (dle zájmu rodičů a dětí).

Školní rok 1991/92:

Nastoupilo 36 prvňáčků, ve škole celkem 328 žáků rozdělených do 15 tříd. Na škole se "objevil" první počítač Pc-AT.

Školní rok 1992/93:

Na přístavbu hlavní budovy umístěny 2 třídy zvláštní školy Trutnov 3. Ve školní družině zapsáno celkem 79 dětí, na škole se vyučovalo celkem 294 žáků. Byla vymalována budova NŠ, hlavní budova i přístavba.

Školní rok 1993/94:

Třídy ZvŠ se staly součástí naší školy, na přístavbě hlavní budovy byla umístěna jedna třída Alternativní školy Voletiny. Stav žactva: 279 žáků na ZŠ, 29 žáků na ZvŠ, tj. celkem 308 žáků. Provedena oprava systému topení na hlavní budově, prostory při staré tělocvičně přebudovány na turistickou ubytovnu.

Školní rok 1994/95:

Umístěny už 2 třídy Alternativní školy z Voletin, 2 třídy ZvŠ. Na 1.stupni ve druhých třídách zavedeno vyučování cizích jazyků (Aj, Nj). Škola obdržela 2 počítače v hodnotě 80 000 Kč. Na ZŠ 248 žáků a na ZvŠ 19 žáků.

Školní rok 1995/96:

Od 1.1.1996 přešla škola k právní subjektivitě - účetnictví se externě ujal dr. Břetislav Novák. Celkem školu navštěvovalo 247 žáků + 12 žáků na ZvŠ. Mimořádné chřipkové prázdniny v prosinci 1995.

Školní rok 1996/97:

Na škole celkem 280 žáků. Poprvé uskutečněn ozdravný pobyt pro žáky - Itálie. Provedena rekonstrukce a nástřik fasády, vymalovány tělocvičny.

Školní rok 1997/98:

Na škole působilo 17 učitelů, 2 vychovatelky, 10 správních zaměstnanců a 5 zaměstnanců ve školní jídelně. Do školy chodilo celkem 286 žáků rozdělených v 13 třídách. Provedena i rekonstrukce a nástřik fasády na vedlejší budově.

Školní rok 1998/99:

Ve 12 třídách bylo 277 žáků, uskutečnil se ozdravný pobyt v Chorvatsku.

Školní rok 1999/2000:

Staré školní stránky naleznete zde.