6) Zaměstnanci‎ > ‎

2011/12

Ve  školním roce  2011/2012  pracuje  na  škole  celkem 26 pracovníků, z toho je  21 žen a  5 mužů. Pedagogických pracovníků je celkem 17 ( z toho 15 učitelů a 2 vychovatelky) a nepedagogických pracovníků je celkem 9 ( z toho 4 ve  školní  jídelně a  6 provozních zaměstnanců). Externím pracovníkem je  dr. Břetislav Novák, který je  ekonomem školy.
Podřízené stránky (1): Článek ke Dni učitelů