7) Žáci‎ > ‎Budoucí prvňáčci‎ > ‎

Zápis do 1.třídy

přidáno: 11. 3. 2017 9:04, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 18. 4. 2017 5:08 ]

K zápisu zveme děti narozené v období od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku s rodiči.

S sebou si vezměte občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list zapisovaného dítěte. V případě cizinců je potřeba předložit cestovní pas a povolení k pobytu.

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, domluvte si náhradní termín pro návštěvu školy s dítětem.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Kriteria zápisu najdete v příloze.  

Výsledky zápisu najdete zde.


Proč se stát naším žákem?

  • Jsme městská škola s klidnou atmosférou, která je dána mimo jiné tím, že žáci nejnižších tříd mají svou „školičku“  i s družinou, kde je nikdo neruší.
  • Družinu nabízíme žákům  1.—5. tříd, platí se pouze 100,- za měsíc a je otevřena od 6 do 17 hodin, pro starší žáky funguje školní klub
  • Nabídka kroužků při škole je velká, cena malá (300,- za pololetí)
  • Škola je zapojena  do projektů Ovoce do škol a Školní mléko, takže všichni žáci 1.stupně dostávají zdarma každý týden ovoce a všichni žáci si mohou kupovat školní mléko za dotovanou cenu.
  •  Výuka je názorná se spoustou pomůcek, ve třídách je 16 -28 žáků.  Na druhém stupni mají žáci interaktivní učebnice.
  • Ve škole funguje pro 11 tříd  8 interaktivních tabulí, 6 dataprojektorů a velká počítačová učebna
  • Pro žáky organizujeme projektové dny, exkurze, výlety, sportovní kurzy a při tom myslíme na to, abychom co nejvíce šetřili peníze rodičů.
  • Budova školy je udržovaná, čistá a vyzdobená včetně svého okolí. 
  • V kolektivu učitelů panuje přátelské a spolupracující klima, které se lehce přenáší na děti.
  • V jídelně se nečekají dlouhé fronty, je tam klid a vaří se dobře a zdravě.
Podívejte se, jak stále zkrášlujeme školu - zde
Ċ
Eva Rusová,
4. 4. 2017 3:02
Comments