Úvodní stránka‎ > ‎Aktuality‎ > ‎

INFORMACE PRO ŽÁKY 9. TŘÍD

přidáno: 25. 11. 2017 10:57, autor: Web Master   [ aktualizováno 26. 11. 2017 0:01 ]

 • přihláškymožnost dvou přihlášek, do 1. 3. základní školou potvrzené přihlášky odeslat na příslušné střední školy, v případě uměleckého oboru do 30. 11. (v případě neúspěchu při talentových zkouškách možnost dalších přihlášek)
           Každý uchazeč může konat přijímací zkoušky dvakrát (1. termín: 12. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání 
           13. dubna pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií, 2. termín: 16. dubna respektive 17. dubna; náhradní 
           termíny 10. a 11. 5.)      

!!!   Součástí přihlášky na některé školy musí být lékařské potvrzení  !!!


 • stanovení kritérií přijímacího řízení je v pravomoci ředitele střední školy, zveřejněna musí být do 31. 1

     (pro obory s talentovou zkouškou do 31.10.) 


 • rozhodnutí o přijetí se zveřejňují do 30.4.
 • uchazeč musí do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit dané střední škole tzv. zápisový lístek 

     (obdrží jeden od základní školy), pokud tak neučiní, škola bude počítat s tím, že si uchazeč vybral školu jinou. V případě 

     ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, 

     náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení uchazeče nebo 

     zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí 

     čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje 

     před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.

 • nebude-li žák přijat, většina škol vypisuje další kolo přijímacího řízení, počet přihlášek není omezen
 • týden před přijímací zkouškou by měla škola zaslat pozvánku
 • soukromé školy - dobře rozmyslet financování
 • při rozhodování: 
 1.     diskutovat s rodiči
 2.     prohlížet brožury, internet (např. www.infoabsolvent.cz)
 3.     sledovat nástěnku ve škole
 4.     na Úřadu práce p. Peterová – přednášky k volbě povolání 20. 11.,  13. 12., 8. 1.vždy od 15:30), tel. 950 168 459)
 5.     většina škol pořádá den otevřených dveří
 • žáci s VPU – objednat se do pedagogicko-psychologické poradny a závěr z vyšetření odevzdat spolu s přihláškou 

       (pokud chcete, aby to škola brala v potaz)


 • užitečné adresy:

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.istp.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.nvf.cz/

http://www.gwo.cz/

http://www.msmt.cz/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

http://www.nicm.cz

http://www.czso.cz

http://www.sipkhk.cz

http://www.proskoly.cz

Comments