1) Škola‎ > ‎

A - Proč se stát naším žákem

 • Jsme městská škola s klidnou atmosférou, která je dána mimo jiné tím, že žáci nejnižších tříd mají svou „školičku“  i s družinou, kde je nikdo neruší.
 • Družinu nabízíme žákům  1. - 5.tříd, platí se pouze 100,- za měsíc a je otevřena od 6 do 17 hodin, pro starší žáky funguje školní klub - viz zde.
 • Nabídka kroužků při škole je velká, cena malá (300,- za pololetí)- viz zde.
 • Škola je zapojena  do projektů Ovoce do škol a Školní mléko, takže všichni žáci 1. i 2. stupně dostávají zdarma každý týden ovoce a všichni žáci si mohou např. kupovat školní mléko za dotovanou cenu 5,- Kč viz zde.
 • Výuka je názorná se spoustou pomůcek, ve třídách je 15 -28 žáků. Na druhém stupni mají žáci interaktivní učebnice - viz zde.
 • Ve škole funguje pro 12 tříd  8 interaktivních tabulí, 6 dataprojektorů a velká počítačová učebna - viz zde.
 • Pro žáky organizujeme projektové dny, exkurze, výlety, sportovní kurzy a při tom myslíme na to, abychom co nejvíce šetřili peníze rodičů.
 • Budova školy je udržovaná, čistá a vyzdobená včetně svého okolí. Chloubou je nově zrekonstruovaná tělocvična - viz zde.
 • V kolektivu učitelů panuje přátelské a spolupracující klima, které se lehce přenáší na děti.
 • V jídelně se nečekají dlouhé fronty, je tam klid a vaří se dobře a zdravě - viz zde.
 • Naše škola se stala přitažlivou i zvenčí. V srpnu 2017 byla dokončena rozsáhlá oprava fasády hlavní budovy a přístavby.
 • Škola má bohatou historii a pestré tradice, je jednou z nejstarších školních budov v Trutnově.Školu a její okolí stále opravujeme, vylepšujeme - podívejte se na film