1) Škola‎ > ‎

Sponzoring

Díky našim sponzorům (ochotným rodičům a přátelům školy) se nám o prázdninách podařilo vybudovat 2 nové třídy družiny a dobudováváme nové pískoviště:
Děkujeme panu Štejfovi za přípravu tříd na malování,
               panu Glevickému a panu Vítovi za vymalování tříd ŠD
               manželům Kotkovým za hry, stavebnice, hračky pro družinu
               panu Klozovi za nové pískoviště
               panu Horákovi za položení koberce
               paní Lhotové za pomůcky na Pč
               firmě Macejko za poskytnutí písku
               firmě TYCO- za sponzorský dar 20 000,- na vybavení školní družiny-září 2013
                                                              20 000,- březen 2014

2013 09 Nová družina