1) Škola‎ > ‎

Prevence

Školní metodik prevence


Mgr. Blanka Brožová

Mgr. Iveta ŠílováNáplň práce školního metodika prevence:

  • vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy
  • provádí evaluaci Preventivního programu školy
  • připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, …)
  • své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů
  • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy a třídními učiteli při řešení problémových projevů chování
  • spolupracuje také s institucemi zabývajícími se odbornou pomocí v oblasti preventivních aktivit
  • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně nežádoucích jevů
  • předává odborné informace, letáky, publikace a DVD o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů
  • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně nežádoucích jevů (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.)
  • účastní se seminářů a setkání pořádaných PPP Trutnov, dále seminářů rozšiřujících vzdělání ŠMP

1.      Odkazy na vybraná odborná pracoviště

·         Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov http://www.ppptrutnov.cz/

·         Speciálně pedagogické centrum Trutnov http://www.msspctu.cz/spc/

·         Středisko výchovné péče Varianta http://www.svp-varianta.cz/

·         Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb http://www.riaps.cz

·         Informační a poradenské středisko http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/ips

2.      Užitečné odkazy

www.reknidrogamne.cz

www.kourenistop.cz

www.stop-koureni.cz

www.nekuraci.cz

www.nekuratka.cz

www.stopdrinkingadvice.org

www.minimalizacesikany.cz

www.kybersikana.eu

www.iporadna.cz

www.anabell.cz

www.dkc.cz

www.linkabezpeci.cz

www.spondea.cz

www.modralinka.cz

         3.     Důležité kontakty

Pedagogicko psychologická poradna Královéhradeckého kraje (školské poradenské zařízení)

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, pracoviště Horská 5, 541 01 Trutnov

Kontakt:  605 448 327, 499 813 080, info@ppptrutnov.cz

 

Speciálně pedagogické centrum Trutnov

Lesnická 8 , 541 01 Trutnov

Kontakt: 499 941 054, 724 885 932, sms.trutnov@volny.cz

 

Studijní centrum BASIC

Hradební 12, 541 01 Trutnov

Kontakt: 602 146 888, trutnov@basic.cz

 

Městská Policie Trutnov 

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Mgr. Jan Bábik, koordinátor prevence kriminality

Kontakt:  735 762 817, 499 803 296, babik@trutnov.cz

 

Policie ČR, ÚO Trutnov 

Roty Nazdar 497, 541 11 Trutnov

Prap. Šárka Pižlová DiS., oddělení tisku a prevence

Kontakt:  725 885 985, 974 539 207,  krph.tisk.tu@pcr.cz

 

Úřad práce Trutnov 

Horská 5, 541 01 Trutnov

Kontakt:  950 168 400, Vaclav.Stanek@tu.mpsv.cz

Bc. Petra Hašková, Vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

Horská 5,Trutnov 541 01     

Kontakt:   950 168 450,petra.haskova@tu.mpsv.cz

 

RIAPSS Trutnov 

Procházkova 818, 541 01 Trutnov

Kontakt:   499 811 214, 499 817 753, soltrutnov@soltrutnov,cz

RIAPSS Trutnov - Shelter nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kontakt:   731 441 268, 499 397 771, shelter@riaps.cz 

RIAPSS Trutnov - Kontaktní centrum

Kontakt:   499 828 144, 731 441 267, kcentrum@riaps.cz, harm.reduction@riaps.cz

Kontakt na terénní služby: tel. 731 441 269 

 

SVP Trutnov  Varianta

Mládežnická 532, 541 02  Trutnov 4

Kontakt:   731 389 631 (na sociální pracovnici), svp.VARIANTA@sEZNAm.cz 

 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR, STŘEDISKO TRUTNOV

 Horská 5, 541 01 Trutnov 

Kontakt:  734 362 979

 

kliničtí PSYCHOLOGOVÉ TRUTNOV:

PhDr. Lenka Hüblová, klinický Psycholog, Dětský psycholog

Na struze 30, 541 01 Trutnov

Kontakt:   499 816 696, 603 717 765, hublova.lenka@gmail.com


Mgr. Klára Borůvková, klinický psycholog, Dětský psycholog

Na struze 30, 541 01 Trutnov, Kontakt:  603_814_396


PhDr. Eva Jirásková, klinický psycholog

U Nemocnice 83/5, 541 01 Trutnov, Kontakt: 499 812 445


Mgr. Vladimír Weiss, klinický psycholog

Hornická 461, 541 01 Trutnov


Mgr. Jana Cozlová, klinický psycholog

Na Struze 30, 541 01 Trutnov, Kontakt:   602 119 926,  cozlova@tiscali.cz


Mgr. Eva Čapková, klinický psycholog

U Nemocnice 3/85, 541 01 Trutnov, Kontakt: 499 812 445

 

Oblastní Charita Trutnov

Dřevařská 332, Trutnov, 541 03

Kontakt: 499 817 366, 777 736 071, oblastni.charita.trutnov@seznam.cz

 

MAJÁK - centrum pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

Mgr. Kateřina Romančáková, vedoucí služby, sociální pracovnice

ul. ŠKOLNÍ 13,Trutnov 541 01 ( rohová budova ZUŠ ve 2 patře)    

Kontakt:   739 327 570, majak@tu.hk.caritas.cz

 

 

ZVONEK pro rodinu - sociálně aktivizační služby pro Rodiny s dětmi

Ing. Dáša Königová, vedoucí služby

ul. ŠKOLNÍ 13,Trutnov 541 01 ( rohová budova ZUŠ ve 2 patře)    

Kontakt:   732 280 054, dasa.konigova@tu.hk.caritas.czDalší materiály v přílohách:
Podřízené stránky (2): Bezpečný internet Seminář o kyberšikaně
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:07
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:05
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:05
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:05
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:05
ĉ
Eva Rusová,
5. 11. 2015 9:03
ĉ
Eva Rusová,
5. 11. 2015 9:03
ĉ
Eva Rusová,
5. 11. 2015 9:04
ĉ
Eva Rusová,
5. 11. 2015 9:04
ĉ
Eva Rusová,
5. 11. 2015 9:04
ĉ
Eva Rusová,
5. 11. 2015 9:05
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:02
ĉ
Eva Rusová,
5. 11. 2015 9:05
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:02
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:02
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:03
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:04
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:04
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 8:04
ĉ
Eva Rusová,
17. 11. 2014 7:59