1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2012/13‎ > ‎f) Únor 13‎ > ‎

Protikuřácký řetěz

přidáno: 2. 2. 2013 10:32, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 12. 3. 2013 12:53 ]


V den rozdávání vysvědčení jsme pro žáky připravili aktivitu směřující k prevenci sociálně patologických jevů nazvanou Protikuřácký řetěz. Cílem této akce bylo zjistit, jak jsou na tom naši žáci s kouřením. Metodik prevence připravil pro třídní učitele obálku s nastříhanými proužky ve třech barvách: bílé, červené a černé. Z každé barvy bylo vloženo do obálky tolik proužků, kolik žáků má jednotlivá třída. Ke každé obálce dostal třídní učitel list papíru, na kterém byly nalepené barevné proužky a věty:

k bílé bylo předepsáno: nikdy jsem nekouřil/a

k červené: zkusil/a jsem kouřit, ale nepokračoval/a jsem

k černé: jsem kuřák, v současné době kouřím


Třídní učitelé instruovali žáky o pravidlech a postupu, přičemž je – při zaručení naprosté diskrétnosti - požádali o poctivost: každý žák měl přistoupit k připravené lavici, zvolit si své situaci odpovídající textovou informaci a k ní příslušný barevný proužek a ten slepením napojit do řetězce. Třídní učitelé poté řetězy odnesli do sborovny, kde byly za jednotlivé třídy vyhodnoceny. Školní řetězy pak byly umístěny na hlavní panel ve vestibulu školy.

Ze statistického pohledu je nutné počítat s malým procentem nepravdivých odpovědí. Cílem ale nakonec nebyla pregnantní statistika, spíše iniciace dalších preventivních aktivit. 

Výsledky: 

třída

nikdy nekouřilo

někdy zkusilo a přestalo

kouří

1.A

20

0

0

2.A

11

7

0

3.A

5

6

0

4.A

10

14

0

5.A

10

4

0

6.A

6

16

1

7.A

5

12

0

8.A

7

13

2

9.A

10

13

0

 

Za školu celkem:
Ze 172 zúčastněných žáků
84  - nikdy nekouřilo
85 - někdy zkusilo a přestalo
  3 – kouří 

Za první stupeň:
Z 87 zúčastněných žáků
56  - nikdy nekouřilo
31 - někdy zkusilo a přestalo
0 – kouří 

Za druhý stupeň:
Z 85 zúčastněných žáků
28  - nikdy nekouřilo
54 - někdy zkusilo a přestalo
  3 – kouří

 K řetězu se nakonec přidali i učitelé. Protože by jejich řetěz byl asi celý červený, přidali si zelené proužky, které znamenají: "bojovník proti kouření" - a těch je tam dost - posuďte sami.

Iveta Šílová

Comments