1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2012/13‎ > ‎f) Únor 13‎ > ‎

Škola hrou? To je „Multipolis“.

Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili projektu Multipolis. Jedná se o školní metodickou pomůcku pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy v podobě deskové hry. Žáci řeší v příbězích na různá témata herní situace a na základě svého uvážení se rozhodují, jak by se v dané chvíli zachovali. Jak už z podtitulu hry  „Přemýšlíme o lidech“ vyplývá, navozené příběhy se blíží k reálnému životu a motivují žáka k přemýšlení o sobě samém i o vztahu k ostatním lidem.

V osmém ročníku jsme se ocitli v příběhu nazvaném „Tajemný nápis“, ve kterém se žáci setkávají s motivy občanské solidarity a vyjádření podpory druhým. Dále se zamýšlí nad smyslem charitativních projektů.

V deváté třídě žáci v herní sadě „Na nás záleží“ řešili otázku extremismu a možnosti vyjádření vlastního názoru v demokratické společnosti.

Hru samotnou doprovázejí i doplňkové aktivity v podobě pracovních listů pro reflexi řešených situací.

Hra je zajímavým zpestřením výuky a vede žáka k utváření vlastního názoru a zamyšlení nad důležitými otázkami zábavnou formou.

Více zajímavých informací najdete na webových stránkách www.multipolis.cz

Eva Peterová