1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2012/13‎ > ‎f) Únor 13‎ > ‎

Testování průřezových témat

Žáci 8.a 9.tříd vyplňovali v únoru po internetu test z  "průřezových témat". Jsou to oblasti, které by se měly prolínat všemi předměty - např. mediální výchova, osobnostní a sociální výchova aj.
Vyučujícím se zpočátku zdálo, že žáci si na testech nedali příliš záležet, protože mají stále pocit, že co není na známky, není důležité. Celkové výsledky nás však příjemně překvapily.
Můžete porovnat výsledky jednotlivých žáků - percentil udává, kolik procent žáků z celé republiky mělo v testu horší výsledek - v tomto porovnání vynikají výkony Jakuba Lhotáka a Rudy Horáka (99%).
V celkovém srovnání naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Malé nedostatky v mediální a multikulturní výchově doženou osmáci v 9.ročníku, že ano!  :-)
V posledním grafu je vidět, že průměrný výsledek našich žáků se blíží výsledku žáků gymnázií.
V příloze si můžete prohlédnout zadání.