1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2012/13‎ > ‎g) Březen 13‎ > ‎

Zeměpisná olympiáda


Dne 14. března 2013 se konalo okresní kolo 15. ročníku zeměpisné olympiády. Pořadatelem bylo tentokrát Gymnázium Dvůr Králové n. Labem. Každou základní školu a příslušné ročníky gymnázií okresu Trutnov mohli v každé kategorii reprezentovat dva žáci. Kategorie A je určena pro žáky 6. ročníků a soutěžící změřili své síly v oblasti kartografie, vesmíru a planety Země a v obecné zeměpisné geografii. Naše škola vyslala nejúspěšnější řešitele školního kola Denisu Pavlíkovou a Zdeňka Holmana. V nabité konkurenci obsadili 13. místo (Zdeněk Holman) a 17. místo (Denisa Pavlíková).

Dále měla naše škola dva zástupce v kategorii C , která je určena pro žáky 8. a 9. ročníků. Ti museli předvést své zeměpisné dovednosti a znalosti v oblastech obecné fyzické geografie a v obecné sociální geografii.
Naši školu reprezentovali Adam a Jiří Škodovi, kteří skončili na úžasném 3. místě (Adam Škoda) a 6. místě (Jiří Škoda). Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Iveta Šílová