1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2014/15‎ > ‎e) Leden 15‎ > ‎

Den prevence - 2.stupeň

přidáno: 25. 1. 2015 13:06, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 5. 3. 2015 9:15 ]
Žáci 2.stupně v rámci dne prevence absolvovali pořad s názvem Drogy, media a hudba. ( http://www.preventivniprogram.cz/ )
Kromě toho se ve skupinách věnovali různým tématům:

1) Poruchy příjmu potravy (E. Peterová)

Žáci se seznámili s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání), jejich příčinami a možnými následky. Shlédli nebo četli různé příběhy na toto téma. Následovala diskuse a samostatná práce, při které se nad tímto problémem žáci zamýšleli.

2) Drogy (R. Krumphanzlová)

Žáci nejdříve diskutovali o drogách a alkoholu a jejich vlivech na jednotlivce i na společnost. Poté zhlédli dokument Čtyři ženy o léčených narkomankách a společně se nad ním zamysleli. V závěru rozebrali negativa a pozitiva možných následků.

3) Dětská práce (M. Rusz)

V rámci projektu Den prevence jsme si dnes povídali o tom, jak je někdy těžké být dítětem v některých částech světa. Z různých článků jsme se dověděli více o dětské námezdní práci například na banánových plantážích v Ekvádoru, v dolech na drahé kovy v Africe či při výrobě pyrotechniky a hraček v Číně. Poté jsme shlédli film o dětech a jejich škole v malé vesničce uprostřed Afganistánu. Nakonec jsme si popsali mapu světa s názvem "Dětská práce v českém nákupním vozíku" s vyznačením zemí a druhů výrob, které zneužívají děti k nelidské práci.

4) Děti bez domova (A. Patková)

Aktivita byla zahájena brainstormingem na téma Co ohrožuje děti bez domova, následoval pracovní list, kde si žáci řadili obavy dětí podle toho, čeho se podle jejich názoru bojí nejvíc. Své názory porovnávali s realitou na druhém pracovním listu, který obsahoval seznam 10 největších obav dětí na ulici v Dháce. Pak si žáci poslechli písničku „Happy little pill“, ze které měli odhadnout další téma, které se ve filmu objeví, a to drogy. Po projekci filmu Děti ze stanice Leningradská žáci dostali do dvojic seznam základních práv dětí a diskutovali, která práva byla porušena v případě dětí ve filmu. Na kartičky potom nakreslili každý jedno z práv dítěte a všechny karty spojili do řetězu.

5) Šikana (B. Brožová)

Na příběhu chlapců z 9.třídy si žáci uvědomili nebezpečnost a zvrácenost šikany. Rozebrali a posoudili role oběti i agresorů. Vyjádřili, co prožívá oběť nebo agresor a odpověděli na otázky. Žáci zjistili, jak se taková šikana řeší a jaké mohou přijít tresty. Zaujali svůj postoj k šikaně  - nutno říci, že vesměs záporný. Nakonec vytvořili upoutávky ve formě plakátů, kde na šikanu správně upozorňují jako na nemoc v mezilidských vztazích.


Comments