1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2014/15‎ > ‎j) Červen 15‎ > ‎

Ostrov přírody

přidáno: 29. 6. 2015 9:19, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 2. 9. 2015 12:39 ]

Páteční dopoledne (26.6.) si žáci 5.A vyšli do přírody a něco nového se o ní i dozvěděli.
Ráno jsme se vydali na farmu Ostrov přírody. Středu města jsme se vyhnuli přes Městské sady a po Sluneční stráni seběhli na Bojiště.
Přivítala nás zvířata, pro které jsme přinesli pamlsky. Pochutnali si koně, oslíci, kozy, kozlíci a ovečky i s třídenními jehňátky. Viděli jsme i lesní a polní zvěř. 
Hoši rozdělali oheň a všichni si opekli buřty. Pak nás paní ředitelka provedla celým údolím. Dozvěděli jsme se, že na území 6 ha můžeme nalézt 6 biotopů. Středem údolí protéká vodoteč a kolem se vytvořil podmáčený mokřadní biotop. Na vlhčí plochy jsou vázány významné rostliny i živočichové. Nejvzácnější je Modrásek bahenní. V údolí nechybí původní lesní porosty, tyto mají vliv na výskyt ptactva. Hnízdí zde mnoho druhů ptáků nebo zde jen hledají potravu či odpočinek. Několikrát ročně zde ornitologové provádí odchyt a kroužkování ptáků. Celá stráň posetá lučním kvítím, je to suchomilná teplomilná oblast. 
Se zvířátky se děti jen těžko loučily. 
L. Rosiová, I. Krejčíř

Comments