1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2015/16‎ > ‎c) listopad 2015‎ > ‎

Pokyny k zájezdu do Londýna

přidáno: 9. 11. 2015 11:30, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 7. 1. 2016 12:41 ]

Vážení rodiče, v následujících řádcích se dozvíte podrobné informace týkající se cesty a pobytu Vašich dětí ve Velké Británii.  V případě, že byste měli ještě další dotazy k tomuto zájezdu, prosím kontaktujte zástupce CK pana Petra Maršíka na telefonním čísle 604 863 684.  Vaší průvodkyní bude slečna Vera Kernová tel. 604 124 356


1/ Odjezd:   15.11.2015 v 11:00 od budovy školy. Autobus bude přistaven cca 15 minut před odjezdem.

2/ Doprava:  Dopravu do Velké Británie a zpět zajišťuje autobusová doprava Rubeš. Trasa povede přes SRN, Belgii až do francouzského přístavu Calais. 

3/ Pasy:   Každý účastník musí mít s sebou platný cestovní pas (minimální platnost do posledního dne pobytu v zahraničí) nebo občanský průkaz. Platnost cestovního dokladu musí být tedy minimálně do 21 .11.2015. Rodiče potvrdí před akcí zdravotní způsobilost a souhlas s pobytem.

4/ Cesta:   Na cestu autobusem je vhodné mít po ruce malé příruční zavazadlo, kde bude mít účastník uloženy peníze, doklady, kartičku pojištěnce (originál), léky, občerstvení na cestu, tužku a papír – v autobuse Vás čekají testy a kvízy, něco na převlečení přes noc, polštářek, deku. Větší zavazadlo bude uloženo v zavazadlovém prostoru autobusu. Toto zavazadlo je omezeno váhou 15 kg. Účastník zájezdu se k tomuto zavazadlu dostane až na anglickém území, proto důrazně doporučujeme, abyste všechny nezbytně nutné věci měly uloženy v zavazadle příručním.

5/ Co do kufru:  trička, teplé mikiny, pyžamo, hygienické potřeby, ručník, spodní prádlo, kalhoty nebo rifle, teplé ponožky, 2x boty a adaptér – přechodku mezi britskou zásuvkou a českou zástrčkou (možno koupit i na trajektu). Napětí je ve Velké Británii stejné jako v Čechách. Pokud budete chtít, můžete přibalit i nějakou pozornost pro hostitelskou rodinu. Mělo by to být něco typického pro Váš kraj nebo naši zemi (oplatky, čokolády Orion atp.). Nedoporučujeme jako dárek vozit alkoholické nápoje.

Protože cestujete do Velké Británie v listopadu, doporučujeme s sebou teplé oblečení a deštník nebo pláštěnku. Počasí je v Británii celkem dost podobné jako u nás v České republice, nicméně může se stát, že bude zima, foukat a pršet. Dále upozorňujeme na to, že britské domácnosti vytápí na 18 stupňů Celsia, proto doporučujeme si s sebou vzít na zájezd nějaké teplejší pyžamo.

Přísný zákaz držení pepřových sprejů, boxerů, vystřelovacích nožů či jiných zbraní a konzumace alkoholických nápojů během zájezdu!

6/ Měna:   Ve Velké Británii se platí librami, které doporučujeme směnit už před odjezdem. Na vstupy budete potřebovat cca 60 GBP.

Kapesné je plně v kompetenci rodičů. Pro osobní spotřebu by každý účastník měl mít alespoň 20 GBP na nákup drobností či občerstvení.

Dále prosím nezapomeňte na pár drobných Euro (5 €) kvůli placeným toaletám na území SRN a Belgie.

V autobuse bude také vybavený bar (teplé a studené nealko, párky), kde si můžete zakoupit občerstvení v českých korunách. Přibalte tedy dětem cca 200,- Kč.

7/ Program, prostředí, stravování:   Zájezd podléhá programu, který jste obdrželi společně s přihláškou. CK si vyhrazuje právo tento program ze závažných důvodů pozměnit. Během dne se o účastníky bude starat k tomu určený pedagogický dozor. Ubytování je zajištěno v anglických hostitelských rodinách po 2 – 4 lidech v oblasti Kingston upon Thames, Londýn.  Hostitelská rodina si účastníka převezme na určeném místě vždy v podvečer a ráno jej na totéž místo doprovodí. Zajistí účastníkovi snídani, obědový balíček a teplou večeři. Mají přísné pokyny, co se týče péče o děti a nedovolí, aby se večer vzdalovaly z domu. Zdvořilé chování je pro ně samozřejmostí a očekávají jej i od svých hostů.

   Hostitelská rodina není placena za to, aby si s dětmi povídala. Pokud ale děti vyvinou dostatečný zájem, rozhodně žádná rodina od stolu neodejde. Pokud by děti vyčerpaly už všechna témata, dostávají od průvodce zájezdu seznam otázek pro hostitelskou rodinu a s rodinou pak dělají interview.

Rozpis noclehů a stravování:

15.11. 2015 – odjezd z České republiky, nocleh v autobuse, bez stravy

16.11. 2015 – nocleh v hostitelských rodinách, večeře

17.11. 2015 – nocleh v hostitelských rodinách, plná penze

18.11. 2015 – nocleh v hostitelských rodinách, plná penze

19.11.2015 –  nocleh v hostitelských rodinách, plná penze

20.11. 2015 – celodenní výlet, nocleh v autobuse, snídaně a oběd.balíček

21.11.2015 – návrat do ČR

 

8/ Pojištění:   Každý účastník má sjednané základní cestovní pojištění zdravotních výloh od pojišťovny Union (balík B) do výše 100 000 Eur + pojištění ztráty zavazadel a dokladů + pojištění odpovědnosti za škodu + pojištění storno zájezdu.  Pojištění bude platit ve dnech zájezdu, tedy 15.11. – 21.11. 2015. Případné další připojištění je zcela v kompetenci zákonných zástupců účastníka zájezdu. Je nutné, aby účastník zájezdu vezl s sebou do Británie také originál kartičky zdravotního pojištění, které má v České republice. Kartičky cestovního připojištění dostanou účastníci v autobuse v den odjezdu. Tato kartička je pouze informativní karta, kde je napsán telefon, kam volat v případě pojistné události. Pokud se stane nějaká pojistná událost, v naprosté většině případů to řeší průvodce zájezdu.

9/ Návrat:   V případě dobré dopravní situace čekejte děti mezi 18 - 20 hod. Přesnou hodinu návratu Vám děti nahlásí v průběhu cesty přes republiku.

Šťastnou cestu Vám přeje kolektiv CK Royal.

ĉ
Eva Rusová,
9. 11. 2015 11:32
Comments