1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2015/16‎ > ‎g) březen 2016‎ > ‎

Den v pravěku

přidáno: 1. 4. 2016 12:55, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 6. 7. 2016 12:07 ]

Po Velikonocích, v úterý 29.3. jsme do školy pozvali realizátory programu, který měl název Exkurze pravěkem. Tělocvična se zaplnila pravěkými zvířaty a modely. Abychom toho o pravěku zjistili ještě více, než bylo obsahem povídání v tělocvičně, vymyslel každý třídní učitel pro svou třídu „pravěký“ program:

  • Deváťáci si nejprve frontálně zopakovali období pravěku, shlédli krátký dokument
    o Ötzim a poté byli rozděleni do skupin. První skupina měla za úkol jednoho člena převléknout za pravěkého člověka, druhá skupina připravovala pro našeho pračlověka nástroje a ozdoby, další skupina malovala dle předlohy mamuta a zbývající dvě skupiny zhotovovaly plakáty o periodizaci pravěku respektive vývoji člověka.
  • Osmáci si za použití surovin dostupných v pravěku vyzkoušeli pečení chlebových placek. 
  • Sedmáci se bavili o pravěkých sběračích a lovcích a sledovali film Cesta do pravěku.
  • Šesťáci si při práci k projektovému dni o pravěku ujasnili, co pravěký člověk uměl, jak vypadal a žil. K tomu účelu si většina žáků svého pračlověka nakreslila pomocí rudky či uhlu. Dva zástupci vyráběli na ukázku keramické nádoby. Třídu pak zastupoval jeden žák, který se za pračlověka převlékl. Jeho kostým byl opravdu přesvědčivý. Způsob života pralidí šesťáci předvedli přímo tím, že postavili pomocí panenek a přírodnin malou osadu s jeskyní a ohništěm. Nechyběly ani pravěké šaty z kůže, mísy na plody, oštěpy a sekyrka. 
  • Páťáci se připravovali na projektový už předem a vyráběli si z keramické hlíny zuby na plánované pravěké náhrdelníky. V úterý nás potom čekal pravěký kvíz, za získané body poté žáci získávali další korálky a ozdůbky na náhrdelníky, které si zhotovili. Po shlédnutí představení následoval další bod programu - výroba třídního pravěkého člověka. Žáci byli rozděleni do skupinek a každá měla na starost svoji část. Svého úkolu se všichni žáci chopili zodpovědně a s radostí, o čemž svědčí náš nový člen třídy - pračlovíček.
  • Čtvrťáci se na Den v pravěku začali připravovat už před prázdninami. Společnými silami vyráběli zbraně, které se používaly v době kamenné. Někteří žáci si zbraně přes prázdniny ještě vylepšili. Na úterý si připravili nádherné kostýmy pravěkých lidí. Od rána vyráběli kosti mamuta, kterého jsme si společně z kostí sestavili.  
  • Třeťáci ve skupinách kreslili mamuta a pračlověka na balicí papír nebo je modelovali a vybarvovali.
  • Druháci modelovali a kreslili pravěká sídla a spolu s prvňáky přišli všichni převlečeni za pralidi.
Děkujeme rodičům za pomoc při oblékání a výzdobě našich "pračlovíčků".

Comments