1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2015/16‎ > ‎f) únor 2016‎ > ‎

Den prevence

přidáno: 8. 2. 2016 11:37, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 17. 3. 2016 9:39 ]

V úterý 2. února absolvovali žáci všech tříd projektový den zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů. Součástí projektového dne byla návštěva výchovně-vzdělávacího multimediálního koncertu v Uffu. Další témata už byla v kompetenci třídních učitelů: prvňáčci se tak zabývali péčí o zdraví, druháci probírali, jak předcházet nemocem a úrazům, žáci třetích tříd věnovali pozornost potravinové pyramidě, zdravé stravě a jídelníčku, čtvrťáci mluvili o chřipkové prevenci, páťáci si připomněli různá nebezpečí, se kterými se mohou setkat na internetu a následně si osvojili desatero jeho bezpečného používání a šesťáci diskutovali o šikaně. Žáci sedmé třídy rozebírali krátkodobé a dlouhodobé negativní a “pozitivní” účinky kouření, osmáci si za pomoci učitele a prezentace v PowerPointu osvěžili dosavadní znalosti týkající se poruch příjmu potravin, přičemž důraz byl kladen hlavně na mentální anorexii a bulimii, a po zhlédnutí preventivního hraného filmu o daném tématu vše zakončili shrnutím hlavních bodů prostřednictvím tvorby plakátů. Naši nejstarší vyplňovali ve skupinkách vědomostní test o problematice AIDS, zhlédli dokumentární film AIDS očima mladých, poté diskutovali nad pravidly bezpečného chování a nakonec se opět ve skupinkách zamýšleli nad omezeními, které život s HIV/AIDS přináší.

Iveta ŠílováComments