1) Škola‎ > ‎Starší akce‎ > ‎Akce 2016/17‎ > ‎g) březen 2017‎ > ‎

Seminář internetová bezpečnost

přidáno: 20. 3. 2017 7:32, autor: Eva Rusová   [ Aktualizováno 14. 6. 2017 12:42 uživatelem Admin Google ZŠ Náchodská ]

Internet je dnes místo už téměř neomezených možností. Je libo podívat se na nejnovější zprávy? Prosím. Popovídat si s někým na druhé straně planety? Najít poradce na cokoliv, co si mysl umí představit? A nebo probrat různé názory na politickou situaci?  A to nejen doma, ale v kterékoliv zemi… To všechno a mnohem víc nabízí dnešní internet za pouhých pár vteřin.

Za poslední roky se stal internet světovou velmocí, kterou každý den navštíví miliardy dospělých a dětí.

                Stejně jako dospělým i dětem internet otevírá neomezené příležitosti učit se, bavit se, objevovat nové lidi, země. Je to obrovský labyrint různých informací, které nemusí být vždy pravdivé a správné. Proto je pro správnou orientaci na internetu důležité, aby děti získaly internetovou gramotnost. Základem tohoto druhu gramotnosti je, že se děti naučí rozlišit pravdivé zdroje informaci od těch méně důvěryhodných. A taky, že děti získají takové chování, kterým si ochrání svou vlastní bezpečnost a neohrozí bezpečnost svých lidí (rodičů, sourozenců, kamarádů apod.) nebo cizích uživatelů internetu.  Právě znalost pravidel bezpečné komunikace a kritičnost při získávání informací na internetu napomůže minimalizaci rizik, se kterými se můžou děti v internetové komunikaci potkat, a také pomůže dětem pohotově řešit nestandardní situace, nejen že budou umět včas a bez strachu požádat o pomoc dospělé.           

                Jelikož se generace rodičů s internetem potkala až v dospělosti a leckdy netráví na něm tolik času jako děti, nemá dostatek informací o rizicích internetu. Děti vstupují na internet s minimem informací a instrukcí ohledně chování a maximem možností. 

A protože nedohlédnou na konec svého internetového chování, stávají se lehkým terčem pro různé rizikové skupiny lidi. 

                Proto je dobrou zprávou, že „výuka“ internetové gramotnosti se dostává díky různým preventivním programům i do škol a napomáhá dětem zorientovat se v prostředí internetu a učit se zodpovědnému chování. Důkazem toho je i základní škola Náchodská v Trutnově, ve které začátkem letošního roku proběhl preventivní program Bezpečnost dětí na internetu.  Zúčastnili se ho žáci 4. a 5. tříd, kteří si v průběhu pěti hodin osvojili základní dovednosti bezpečného užívání internetu.  Děti se formou pohádek, interaktivních her, hraním scének, diskuzí a povídáním učily základům internetové gramotnosti.  Zkušenosti získané v diskuzích ukázaly na zájem dětí o takové vzdělávání. A také na to, že pětihodinový program určitě nestačí. Důležité je i zapojení samotných rodičů. Ti mají mít v mladším školním věku kontrolu nad tím, kdy a kde se dítě na internetu pohybuje a co tam dělá.

                Rozhodli jsme se proto pozvat rodiče na seminář, ve kterém se dozví o programu, který naše děti absolvovaly.  Jeho obsahem budou základní doporučení pro rodiče, jak ochránit dítě na internetu a možnosti, jak naučit děti zodpovědnému chování. Seminář je určen pro rodiče žáků 1. – 5. tříd, rodičům dětí, které se s internetem právě seznamují.

                Seminář proběhne v prostorách Základní školy Náchodská. Podrobnější informace najdete v přiloženém letáčku. Věřím, že se společně sejdeme a probereme základní „pravidla internetového provozu“, které můžete společně s dětmi využít hned po návratu ze semináře domů.

 

 Na setkání se těší Andrea Žilková, lektorka programu Bezpečnost dětí na internetu

.

2017 02 Kyberšikana


Comments