1) Škola‎ > ‎

Výchovné poradenství

  1. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

 

Mgr. Iveta Šílová, konzultační hodiny: PO  9 - 10 h, ČT 13 – 14 h, jiný termín po domluvě

 Náplň práce výchovného poradce:

1.        Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě  žáků.
• informace o vzdělávací nabídce regionu
• informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesích
• informace o harmonogramu přijímacího řízení a jeho podmínkách
• seznamování s informačními zdroji k volbě povolání (informační letáky, atlasy škol, internetové  adresy, …)
• oznamování termínů přehlídek středních škol, dnů otevřených dveří, …
• administrativní zabezpečení harmonogramu přijímacího řízení
 
2.       Poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
• vyhledávání žáků s podezřením na vývojové poruchy učení, chování
• zajišťování vyšetření v PPP
• vedení dokumentace
• spolupráce se zákonnými zástupci
• spolupráce s odbornými pracovníky
 
3.       Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.
 
4.       Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu  žákům a jejich zákonným zástupcům.
 

Podřízené stránky (1): INFORMACE PRO ŽÁKY 9. TŘÍD