PRO RODIČE deváťáků

přidáno: 17. 11. 2014 7:40, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 11. 11. 2016 1:19 ]


ZÁKLADNÍ  INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 9. TŘÍD

 •   možnost podat dvě přihlášky, do 1. 3. 2017 základní školou potvrzené přihlášky odeslat na příslušné střední školy, v případě uměleckého oboru do 30. 11. 2016
 •   některé školy (např. vojenské) vyžadují po uchazečích absolvování zdravotní prohlídky - zpráva lékaře pak musí být součástí přihlášky (zdravotní pojišťovna tyto prohlídky nehradí)
 •   žáci se SVPU – je třeba objednat se do pedagogicko-psychologické poradny a závěr z vyšetření odevzdat spolu s přihláškou (pokud chcete, aby to škola brala v potaz)
 •   kritéria přijímacího řízení jsou v pravomoci ředitele střední školy  
 •   jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky v následujících termínech:

1. termín: 12. dubna 2017 pro čtyřleté obory vzdělání a 18. dubna pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín: 19. dubna respektive 20. dubna

náhradní termíny: 11. a 12. května

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou od 2. – 15.1, talentová zkouška v konzervatoři od 15. – 31. 1. 2017)

 

 •  rozhodnutí o přijetí se zveřejňují do 3 dnů (rozhodnutí o přijetí se nevydává) po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky
 •  do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem (obdrží od ZŠ)
 •   v případě nepřijetí je možnost podat odvolání (do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí) a uchazeč si může podat další přihlášky na druhá a další kola přijímacích řízení (počet přihlášek již není omezen)
 •   při rozhodování o výběru školy:  

-          diskutovat s rodiči, případně s učiteli

-          prohlížet brožury, internet

-          na úřadu práce  Bc. E. Lášková – Test struktury zájmu (tel. 950 168 459)

-          většina škol pořádá den otevřených dveří

 •   přijatý uchazeč o studium je žákem základní školy do 31. 8., v případě nepřijetí ale pouze do 30. 6. (stát přestává platit zdravotní a sociální pojištění)
 •   užitečné odkazy:
Ĉ
Eva Rusová,
12. 11. 2016 9:17
Ĉ
Eva Rusová,
12. 11. 2016 9:16
Comments