3) Školní družina

Školní družina sídlí od školního roku 2000/2001 ve vedlejší budově školy v podkrovních prostorách :

              Další foto zde

                           

Vychovatelky:   Jana Romanová, Naďa Šťastná

Provoz ŠD:         6.00 - 17.00 hod

Telefon:              499841994      

Úplata za vzdělání ve školní družině činí 100,- Kč měsíčně za 1 dítě (placení příspěvku pololetně, tj. za 1.pololetí do 25.9. a za 2.pololetí do 25.2). Úplata se neplatí, jestliže po jejím zaplacení by součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které žák žije, klesl pod 1,25 násobek životního minima. Osvobození od úplaty plátce uplatní na základě potvrzení výše příjmů příslušníků domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí.

Školní družina má 3 oddělení a navštěvují ji žáci z 1. až 5.třídy:

1.oddělení: Naďa Šťastná    - žáci z 1.třídy;  

2.oddělení: Jana Romanová - žáci z 2. třídy,

3.oddělení: Jana Nosková - žáci z 3. až 5.třídy

a má také nové prostory: foto zde

Pro starší žáky jsme zřídili Školní klub - více zde.

2013 09 Nová družina


I ve školní družině tvoří vychovatelky s dětmi moc hezké výrobky, kterými si pak vylepšují prostředí celé družiny