4) Školní jídelnaCeny obědů od 1. 9. 2012:

 Druh  Pro skupinu  Cena
 oběd žáci 6 - 9let   24 Kč 
 oběd žáci 10-14 let 26 Kč
 oběd  žáci od 15 let  27 Kč
 oběd  zaměstnanci školy  27 Kč
 oběd  cizí  57 Kč

Cena stravného pro žáka je stejná celý školní rok, počítá se věk, který žák dovrší v daném školním roce. 

další foto zde


2013 09 jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jana Jakoubková, kuchařky: Jana Matějková, Olga Špetlová, Kateřina Kárászová