Informace z jídelny

přidáno: 2. 4. 2013 11:48, autor: Eva Rusová   [ aktualizováno 2. 10. 2016 10:53 ]


Informace pro strávníky:

 Stravné je nutno uhradit na účet 782 784 0237/0100 do konce měsíce na následující měsíc, VS má každý strávník přidělený ( v případě potřeby si

 o něj požádejte ). Pokud dítě nemá uhrazeno, nemůže dostat oběd. Výpisy z banky se stahují s denním zpožděním. Myslete na úhradu včas. Vhodné je zadat trvalý příkaz. Pak nemusíte na platby myslet a přeplatek vám bude na konci školního roku vrácen zpět na váš bankovní účet.

Nebo můžete hradit hotově v určený den výběru vyvěšený na dveřích školní jídelny a na webových stránkách. Případně můžete poslat peníze složenkou na jakékoliv poště.


Odhlašování stravy provádějte do 15 hodin na následující den - telefon 499 841 996

 e-mail: jakoubkova@zsnachtu.cz,  sms 730 515 798, přes terminál v jídelně, přes internet

První den nemoci je možno oběd odebrat do vlastních nádob, další dny si stravu odhlaste!

Pravidla jsou zakotvena v Řádu školní jídelny -  (více zde) a odpovídají pravidlům všech školních jídelen.

                                                                                                                     Děkujeme za pochopení.Comments