Obědy pro děti

Vážení rodiče, škola může zažádat o dotaci na obědy pro sociálně znevýhodněné děti. Viz www.obedyprodeti.cz 

Prosíme rodiče, kteří by měli o dotaci zájem a jejichž děti nemohou chodit na oběd z finančních důvodů, o doplnění dotazníku, který najdete v příloze nebo dostanete od třídních učitelů. 

Vyplněné odevzdejte třídnímu učiteli nebo  vedení školy. 
Podřízené stránky (1): Obědy pro děti