Řád školní jídelny

výňatek (celý řád je v příloze)

Způsob placení stravného:

  • trvalým příkazem na účet školní jídelny, zálohově na následující měsíc, lze vynechat měsíc červen a červenec.
    Je nutné uvést variabilní symbol strávníka, jinak neproběhne správné přiřazení platby. (VS byl přidělen, kdo nemá – stačí o něj požádat)
  • zaplacením v hotovosti v kanceláři jídelny ve dnech výběru.

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do konce měsíce na následující měsíc.


Odhlašování stravného:

Odhlašování obědů se provádí pouze den předem, a to do 15 hod. na telefonním čísle 499841996, SMS na mobilní telefon 730 515 798, nebo e-mail: jakoubkova@zsnachtu.cz, dále můžete odhlásit přes objednací terminál v jídelně za použití čipu, či přes webové rozhraní www.strava.cz. První den nemoci strávníka je možno oběd za dotovanou cenu vyzvednout na příslušném výdejním místě do vlastních čistých nádob v době od 11.00 -11.30 hod

ĉ
Eva Rusová,
23. 10. 2014 2:42