Vnitřní řád školní jídelny

výňatek (celý řád je v příloze)

Způsob placení stravného:

  • trvalým příkazem na účet školní jídelny, zálohově na následující měsíc, lze vynechat měsíc červen a červenec.
    Je nutné uvést variabilní symbol strávníka, jinak neproběhne správné přiřazení platby. (VS byl přidělen, kdo nemá – stačí o něj požádat)
  • zaplacením v hotovosti v kanceláři jídelny ve dnech výběru.
        Stravné musí být uhrazeno nejpozději do konce měsíce na následující měsíc.

Výše finančních normativů na nákup potravin pro jednotlivé věkové kategorie: žáci 3-6 let  24 Kč, žáci 7-10 let 26 Kč, žáci 11-14 let 28 Kč, žáci nad 15 let 29 Kč, zaměstnanci platí 29 Kč a cizí strávníci hradí plnou cenu oběda tj. 60,- Kč.


Odhlašování stravného:

Odhlašování obědů se provádí pouze den předem, a to do 15 hod. na telefonním čísle 499841996, 499841993, SMS na mobilní telefon 730515789, nebo e-mail: jakoubkova@zsnachtu.cz, dále můžete odhlásit přes objednací terminál v jídelně za použití čipu, či přes webové rozhraní www.strava.cz. První den nemoci strávníka je možno oběd za dotovanou cenu vyzvednout na příslušném výdejním místě do vlastních čistých nádob v době od 11.00 -11.30 hod. Nádoby nesmí být skleněné. Nevyzvednutá strava propadá bez náhrady. Pokud strávník obědy neodhlásí v době nepřítomnosti, bude mu oběd účtován v plné ceně zpětně podle kontroly docházky.


Ċ
Web Master,
12. 1. 2018 3:18