2) Výuka‎ > ‎Předměty‎ > ‎

Fyzika

Učebna fyziky a chemie 
byla rekonstruována v roce 2003  a v roce 2016  dovybavena interaktivním dataprojektorem.


Zajímavé perličky z písemných prací žáků naleznete zde.


Odkazy na zajímavé fyzikální stránky najdete zde:

Internetový odkaz Co obsahuje
http://www.quido.cz/fyzika/uvod.htm Vysvětlení fyzikálních jevů
http://fyzweb.mff.cuni.cz/ Fyzika pro každého
http://www.quido.cz/objevy/toc.asp Objevy a vynálezy
http://www.aldebaran.cz/ Fyzikální aldebaran
http://www.sps-karvina.cz/fyzwebik/index.html Fyzikální web SPŠ v Karviné
http://testyfyz.wz.cz/ Testy z fyziky
http://mujweb.cz/www/solarnivyvoj/ Využití sluneční energie
http://fyzweb.mff.cuni.cz/bizarnikramy/ Co lze vyrobit
http://www-hep2.fzu.cz/adventure/ Dobrodružství s částicemi
http://mek.kosmo.cz/index.htm Kosmonautika
http://www.energyweb.cz/ O energii od A až do Z
http://www.uboat.cz/ Ponorky
http://www.gbl.cz/profesor/duhajsk/javapple.htm Sbírka fyzikálních apletů
http://fyzweb.cuni.cz/piskac/cmain.htm Školská fyzika
http://www.jergym.hiedu.cz/~novotnyz/matematika/aplety.htm Fyzikální aplety        

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:

Ročník 6. 7. 8. 9.
Hod / týden 1 2 2 2