2) Výuka‎ > ‎Předměty‎ > ‎Fyzika‎ > ‎

Perličky z fyziky

přidáno: 11. 10. 2011 5:46, autor: Neznámý uživatel   [ Aktualizováno 16. 10. 2011 7:30 uživatelem Eva Rusová ]
Na této stránce najdete perličky z odpovědí žáků z písemných prací z fyziky. Autory odpovědí neuvádíme
(perličky jsou psány i s gramatickými chybami žáků!):


Vysvětli, proč elektrické izolanty na rozdíl od elektrických vodičů nevedou elektrický proud. Izolanty v sobě nemají jointy.

Jakým zajímavým způsobem nevědomky objevil Galvani první zdroj elektrického napětí? Že rozpitval žábu a do stehen jí dal kabeli a oni se jí ty stehna začali mrskat.

Jak vypadal záchod (toaleta) před objevem splachovacího záchodu? Byla to prostě díra a na ní sedlo a ty výtrusy padali tou dírou dolů.....Kadili z okna!!.... Byla udělaná díra do židle a vtom vsazený belík...Díra do země překryto budkou a sedátkem....Bylo to, že to byl kámen který měl tam tu díru.

Co nebo kdo způsobuje vlny tsunami?  Vítr, vznikne příliv a vítr ho zvedne a naplaví se to všechno na břeh.......Když hodně velkej proud narazí do skály a ta voda se pak rychle odrazí a vznikne z toho vlna, která nabírá rychlost a proud.

Proč se člověk nemůže ve skafandru ponořit do hloubky např. 1 km? Protože ho ten skafandr zvedá na horu a tím se až dolů nedostane.

Proč se ke zhotovení komických lodí používají materiály s velmi vysokými teplotami tání?  Aby ve vesmíru v příliš vysoké teplotě nezačali měnit své skupenství.... Protože blízko Slunce je vysoká teplota, tak aby ten žár vydrželi..... Aby se neusmažily..... Slunce má velkou teplotu tání, a čím větší teplotu tání má ten materiál tak s tou lodí můžou dál!...... Protože v atmosféře a v nebi je velká teplota..... Protože ve vesmíru je velký tlak a velká teplota a proto aby se nezměnila v kapalinu (a nezačala tát)...... Protože se přibližují ke slunci když letí...... Protože ve vesmíru jsou blíž slunci a je větší teplo tak aby se neroztavily

Proč mohou žít ryby v dostatečně hlubokých rybnících a řekách i za mrazu?  Protože oni omezí svoje funkce na normální a zahrabou se v bahně a k tomu nepotřebujou teplo....Protože tam mají to co potřebují, nezmrznou ani se neutopí...... No protože se zavrtaj do bahna a tam je tepleji než u hladiny.

Popiš k jakému problému došlo při návratu raketoplánu zpátky z vesmíru na Zemi?  Neměli palivo a padali dolů a motory se jim rozbily.

Vysvětli co způsobuje vznik větru.  Škůdcem je Slunce...... Vítr vzniká z vody.

Která částice byla objevena až jako poslední, tj. v roce 1932?  Byl to elektroměr.

Proč ptáci s velkými křídly, např. čápi, se mohou udržet v určité výšce nad povrchem Země, aniž by mávali křídly?  Protože větší křídla mají větší plochu a tak plachtí.....Mají vzdušné vaky..... Jejich teplota je větší než okolní a mají menší hmotnost......Plachtí na větru, protože vzduch je rozptýlen a ptáci se udrží........ Různý částice drží ta křídla......Využívají teplo, které jde ze Země........Jim stačí 1x mávnout a obletí republiku.

Proč je povrch kosmických lodí kovově lesklý?  Aby byl více vodivý. Např. kdyby byl matný tak by tolik nevodil....Aby se světlo odrazilo,jsou tak chráněny před požárem....... Aby jim vevnitř bylo teplo, když letí do vesmíru nebo na nějakou jinou planetu.

Vysvětli, jak se ochladí limonáda v celé sklenici, když hodíme kousky ledu na hladinu limonády. Tohle nejde dát na hladinu kostki ledu.

Jak zabraňuje zubní lékař zahřívání vrtaného zubu?  Umrtví mu ten zub.....Píchne tam injekci......Tím,že na něj dá korunku,pak se tam nedostane vzduch a nemůže se zahřát.....S tím vzduchem se částice přesunou do pusi a tak se to zahřívá....Hlazením.

Proč kapka vody drží pohromadě?   Jak proletí vzduchem nahromadí se v ní tolik špíny a proto drží pohromadě.

Proč se piliny z magneticky měkké oceli nasypané na papíru, který umístíme nad tyčovým magnetem, uspořádají do řetězců?  Protože to jsou takové malé kolečka, která se řadí za sebe, protože viděli pohádku 7 trpaslíků a napodobují to!

Ukazuje severní pól magnetky přesně na sever? Vysvětli!  Neukazuje, protože není rovná.

K jakému magnetu (tvarem) lze Zemi přirovnat?  Ke bramboře.

Jak se jmenoval jeden veliký prakontinent?  Afrika.

Proč se roztrhne láhev, vodovodní potrubí, chladírenský blok v automobilu aj., zmrzne-li v nich voda?   Částice tý zmrzlý vody narážejí do lahve a potom láhev praskne.

Jak lze vodu ohřát na teplotu 200°C a jak ji lze uvést do varu při teplotě 45°C?  Záleží kolik té vody je. Pokud je vody hodně málo nebo míň, ohřeje se (na teplotu varu) už při 45°C.

Proč se v hlubokých šachtách voda vaří při vyšší teplotě než 100°C ?  Voda se ohřeje na 100°C a než dojde k šachtě až tam kam má dojít tak se zvýší teplota.........Protože je v šachtách zima, tak aby jim bylo teplo a aby to měli uvařené dobře.

Je elektrické pole kolem každého tělesa(zdůvodni!)?  Je, když okolo letí moucha a ta to kolem dokola objedě.

Vyjmenuj 3 způsoby přenosu tepla. Který z nich by nemohl probíhat, kdyby neexistovala gravitační síla Země? Zdůvodni.  Žárovka,topení,slunce. Protože by to tady lítalo.....Sluneční záření - protože by se země neudržela u slunce.

Jaký  má vliv rozdílné zahřívání a ochlazování vody a písku na směr větru na pobřeží? Vysvětli.   Je to díky přílivem a odlivem. Když je příliv tak ta voda ochladí ten písek.

Jaká síla působí proti pohybu jedné ruky po povrchu druhé ruky?  Přitahovací.

V kterých látkách může nastat tepelná výměna prouděním?  V domácnosti - teplo(u stropu), zima (u podlahy).

Jak se nazývá zařízení, kterým můžeme měřit teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně?  Simulární kaldiometr.....Nanonymetr

Proč je známo mnohem více molekul než atomů?  Protože lidi sou taky molekuly.

Jak vzniká molekula?    Ryba naklade jikry a sameček je oplodní. Potom se vajíčka vylíhnou a jsou to molekuli..........Se hýbe,hýbe,hýbe, až se chytne.

Skotský botanik pozoroval v mikroskopu, že drobná pylová zrníčka vykonávají ve vodě zvlátní třaslavé pohyby a zároveň se neuspořádaně přemísťují. Znáš jméno tohoto botanika?    Hans Kristian Andrsen...... Aicemruv pohyb

Vysvětli, proč jsou kapaliny prakticky nestlačitelné?  Protože kapaliny potřebují vzduch aby se mohli pohybovat, nejde to stlačit protože tam není kyslík.....Protože nemají vzduch a nemůže nikam uniknout.

Do skleničky dáme sáček s čajem a naplníme ho vodou. pozorujeme, že se nejdříve zbarví voda v okolí sáčku, později pozorujeme zbarvení stále výše. Vysvětli tento jev.    Mikro organismi pořád narážejí do stěn a sáčku.

Vysvětli, proč dva kousky plastelíny po přitisknutí drží pohromadě a proč to neplatí např. pro dva kousky zlomené křídy.   Protože nemají na sobě zbytky tý zlomeniny.

Jak se nazývá pomůcka, kterou určujeme svislý směr?    Olovinka

Vyjmenuj základní části siloměru.    Šlupka.

Vysvětli jakou výhodu mají okna s trojitým sklem?  Že do domu nejde zima z venku a ani neuniká teplo z domu,protože částice skla,nejsou tepelné vodiče,ale izolanty,takže než ty částice 1 skla předali vnitřní energii a teplotu do 3 skla,nahromadí se všechno ve 2 skle......... Jsou pevnější a nemůže jen tak někdo rozbít....... Jsou silnější,hned se nerozbijí, podrží lépe pohromadě.

K čemu se používá zdymadlo?    Loď, která chce zdymadlem proplout, se musí PONOŘIT a pod vodou se otevřou dveře, kterými propluje. ........... Ke splachování WC.

Vysvětli proč jsou kabiny letadel vzduchotěsně uzavřené a uměle se v nich udržuje přiměřený tlak vzduchu.     Protože díky velké rychlosti, které letadlo letí, je tlak vzduchu velký, asi by nás mohlo i odfouknout, tak se to uměle udržuje.

Proč je hráz u dna přehradní nádrže širší než je nahoře?   Aby se ta voda nemohla dostat na druhou stranu. ....... U dna je širší proti povodním, přívalovým dešťům.

Proč se po dešti ochladí?  Protože voda je kapalina, která vznikla z mlhy a na nebi pak nic nezbyde.

Jak se urychlí sušení prádla?  Mlátíme do něho plácačkou na prádlo.

Proč se roztrhne láhev, vodovodní potrubí, chladící blok v automobilu apod., zmrzne-li v nich voda?  Protože když v nich voda zmrzne, tak ten chlad působí na trubky a chce se dostat ven, protože ho tam je moc.

Čím znázorňujeme sílu?  Navzájem se utahujeme na opačnou stranu.

Vítek tvrdí, že se v létě před deštěm ochladí a po dešti oteplí, Katka tvrdí, že je to obráceně. kdo z nich má pravdu a proč?    Vítek, protože po dešti vysvitne sluníčko!........ Katka, protože déšť je studený tak výš u mraků je vzduch chladnější a u země je vzduch teplý a po dešti ten studený vzduch spadne dolů a vytlačí teplý vzduch..... Katka, protože před deštěm je vždy dusno a tak se pára změní ve vodu a začne odkapávat na zem.... Vítek,protože mraky přinesou sebou studený vítr.

Uveď příklad zařízení na technické využití energie slunečního záření na Zemi.   Svítí slunce a u nás je teplo.

Vysvětli jak se zahřívá voda v hrnci, když ho postavíme na zapálený plynový hořák.  Ona na spodu bublá a ta voda se tím ohřívá.

Jaká je rychlost tepelného záření ve vakuu?  Vakuum je rychlé i tak.

Proč kapka vody drží pohromadě?  Protože kapka vody,když kape tak kape ve skupenství,jako že její částice jsou pohromadě..

Vysvětli jakou výhodu mají okna s trojitým sklem?  Že ty skla jsou blízko u sebe a narážejí do sebe ty částice,do těch oken a zahřívají se.

Vysvětli proč po chvíli cítíš vůni maminčiny voňavky v předsíni,když ji použije v koupelně. O čem tento jev svědčí a jak se nazývá? ..... Nazývá se přenášení pachů.

Co to je destilovaná voda?  Voda s bublinkami........ Převařená voda.

Proč je povrch kosmických lodí kovově lesklý?  Aby se teplo odráželo od Slunce...... Aby se lidé uvnitř neusmažili..... Aby se kosmonauti nezačali grilovat.

Jak se nazývají částice, ze kterých jsou složeny všechny látky?   Nafta a benzín........ Pilová zrna. 

Uveď tři příklady prvků.  Bytovka, rodinný barák,panelák.

Jak se nazývá část v motoru, která slouží k otevírání a zavírání sacího a výfukového ventilu?  Dveře...Váčky....Špunty.... Polštářky.

Popiš jak dochází k zapálení paliva u zážehového čtyřdobého motoru.   Zážehový motor zažehne palivo a vzniká zapálením skoro sám. .....Směs, která hoří, se zapálí o jiskru...


Comments