2) Výuka‎ > ‎Předměty‎ > ‎

Informatika

Informatiku na škole vyučuje pan učitel  Jaroslav Mollingr a Eva Rusová. 
Vyučuje se již od 4.třídy, od 7.třídy je informatika volitelným předmětem.

Od školního roku 2005/2006 probíhá výuka informatiky v nových prostorách, kde v současné době je 30 žákovských multimediálních počítačů. Od ledna 2006 byla učebna doplněna plátnem a dataprojektorem Acer.

 Ve školním roce 2012/13 jsme učebnu přeuspořádali tak, aby učitel viděl na monitory žáků. Zároveň jsme dokoupili nové monitory, renovovali počítače a dokoupili nový software.                  

2013 09 počítačovka

  Perličky a práce žáků najdete pod odkazy.