MLÉKO DO ŠKOL

Podporujeme zdravou výživu našich žáků.

O PROJEKTU

V tomto projektu je naše škola zapojena již několik let. Všichni žáci dostávají zdarma téměř každý týden mléko či jiný mléčný výrobek. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.