1) Škola

Ladovská škola.pptx


V příloze najdete brožuru o škole.


Budova Základní školy, Trutnov 3 v Náchodské ulici byla postavena v roce 1896. Jedná se tedy o nejstarší školní budovu v Trutnově. Od té doby prošla pochopitelně mnoha proměnami.

 Škola se nachází přibližně v centru Trutnova 3 – Poříčí, její výhodou je klidné prostředí.

V současné době tvoří základní školu propojený komplex budov (hlavní budova), samostatná školní jídelna a budova, kde jsou umístěny 1. až 3. třída společně se školní družinou.

Všechny budovy školy jsou velmi dobře prostorově řešeny. Kromě kmenových tříd se zde nachází i 9 odborných učeben, tělocvična a taneční sál. Technické vybavení je na dobré úrovni, počítačová učebna je vybavena pro 30 žáků.

Na dvou zahradách, které patří k hlavní a vedlejší budově, je vybudováno hřiště na plážový volejbal a fotbal a relaxační koutek pro školní družinu.

Škola poskytuje úplné základní vzdělání žákům od 1. do 9. třídy.

Školní vzdělávací program je obohacen o rozšířenou výuku informatiky. Nabídka zajímavých volitelných předmětů (psaní na klávesnici, sportovní hry) a různorodých zájmových kroužků se postupně stává neodmyslitelnou součástí školy. Z dalších oblíbených aktivit, které škola organizuje, určitě stojí za zmínku sportovně turistické kurzy, školy v přírodě, zahraniční pobyty a celá řada projektových dnů s rozmanitou tematikou.

 Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 má ve svém školním znaku medvěda. Je jednou ze dvou škol v celé ČR, která se může pochlubit krásným exemplářem medvěda hnědého – Brtníka. Ve vstupním vestibulu školy je k nepřehlédnutí již téměř 40 let.


 V této fotogalerii si lze prohlédnout školu ze všech možných úhlů pohledu, uvidíte hlavní i vedlejší budovu, jídelnu.

2011 09 Fotky školních budov