OBĚDY PRO DĚTI

Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, škola může zažádat o dotaci na obědy pro sociálně znevýhodněné děti. Viz www.obedyprodeti.cz

Prosíme rodiče, kteří by měli o dotaci zájem a jejichž děti nemohou chodit na oběd z finančních důvodů, o doplnění dotazníku, který dostanete od třídních učitelů.

Vyplněné odevzdejte třídnímu učiteli nebo vedení školy.