ŠKOLNÍ KLUB

skolni_klub

O ŠKOLNÍM KLUBU

Školní klub mohou navštěvovat žáci 4. – 9. tříd každý den mezi 13.00 a 15.00 hod. Slouží dětem, které čekají
na kroužek, aby nemusely trávit čas před školou. Také ho vyhledávají žáci, kteří mají zájem o společné aktivity
s vrstevníky. S dětmi máme domluvená jednoduchá pravidla. Zahrají si tak všichni členové bez zbytečných dohadů
a s minimálními zásahy pedagoga.
Program klubu je po domluvě s dětmi organizován tak, že se každý den věnujeme jiné činnosti. Celý dlouhý a teplý podzim jsme trávili venku, kde děti hrály pohybové hry. Jindy hrajeme dětské hry, které rozvíjí postřeh, paměť, spolupráci nebo mají děti jen pobavit. Občas tvoříme, např. zvířátka z kaštanů nebo origami. Děti rády chodí
do učebny Informatiky, kde se dívají na oblíbená videa a poslouchají písničky. Také čteme a hrajeme stolní hry. Děti se do klubu těší, což je nejlepším dokladem toho, že je činnosti baví a chtějí svůj volný čas trávit smysluplně.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

Výňatek vnitřního řádu školního klubu.

Přihlašování a odhlašování

  • Přijetí účastníka k činnosti školního klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky.
  • Zákonný zástupce je povinen neprodleně nahlásit všechny změny údajů, které uvedl v přihlášce do školního klubu a nahlásit všechny skutečnosti, které by měly vliv na činnost školního klubu (např. změna zdravotního stavu dítěte).
  • Při opakovaném porušování Organizačního řádu ŠK může být žák vyloučen ze školního klubu.
  • Žák může být vyloučen i za hrubé porušení Školního řádu, pokud ničí zařízení a vybavení školy nebo za vážné kázeňské přestupky.
  • O vyloučení žáka ze ŠK rozhoduje ředitel školy.

OBECNÉ INFORMACE

PROVOZNÍ DOBA

Určeno pro: žáky 4. - 9. třídy

Otevírací doba: od 13 - 15 hodin (každý den)

Kapacita klubu: 18 žáků

Účel klubu: zabezpečit žáky, kteří ve škole čekají na kroužky

KONTAKTY
Telefon: +420 734 757 301
Email: kulhankova@zsnachtu.cz, pichova@zsnachtu.cz
PEDAGOGICKÝ DOHLED
Bc. Tereza Kulhánková
Táňa Pichová
POPLATKY
Školní klub je určen pro žáky školy a je ZDARMA.