ŠKOLNÍ JÍDELNA

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Výňatek z vnitřního řádu školní jídelny.

Objednávání stravy se provádí u vedoucí školní jídelny, přes objednací terminál v jídelně za použití čipu či přes webové stránky www.strava.cz. Obědy se vydávají u výdejní linky. Výdejní doba obědů je od 11.00-11.30 hod. pro cizí strávníky a od 11.40 -14.00 hod. pro žáky a to pouze za přítomnosti pedagogického dozoru, který zajišťuje škola. V případě změn z důvodu prázdnin a školních akcí je výdej obědů vyznačen při vstupu do výdejních prostor. Do prostor školní jídelny je zákaz vstupu kočárků, zvířat a rodičů žáků.

Jídelníček je vyvěšen na nástěnce a na stránkách školy, v objednacím terminálu.

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO

  • trvalým příkazem na účet školní jídelny, zálohově na následující měsíc, lze vynechat měsíc červen a červenec. Je nutné uvést variabilní symbol strávníka, jinak neproběhne správné přiřazení platby. (VS byl přidělen, kdo nemá – stačí o něj požádat)
  • zaplacením v hotovosti v kanceláři jídelny ve dnech výběru.

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do konce měsíce na následující měsíc.

Výše finančních normativů na nákup potravin pro jednotlivé věkové kategorie: žáci 3-6 let 26 Kč, žáci 7-10 let 28 Kč, žáci 11-14 let 30 Kč, žáci nad 15 let 31 Kč, zaměstnanci platí 31 Kč a cizí strávníci hradí plnou cenu oběda tj. 65,- Kč

Vyrovnání stravného bude provedeno vždy v červenci daného roku.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO

Odhlašování obědů se provádí pouze den předem, a to do 15 hod. na telefonním čísle 499 841 996, SMS na mobilní telefon 730 515 798, nebo e-mail: jakoubkova@zsnachtu.cz, dále můžete odhlásit přes objednací terminál v jídelně za použití čipu, či přes webové rozhraní www.strava.cz. První den nemoci strávníka je možno oběd za dotovanou cenu vyzvednout na příslušném výdejním místě do vlastních čistých nádob v době od 11.00 -11.30 hod. Nádoby nesmí být skleněné. Nevyzvednutá strava propadá bez náhrady. Pokud strávník obědy neodhlásí v době nepřítomnosti, bude mu oběd účtován v plné ceně zpětně podle kontroly docházky.

OBECNÉ INFORMACE

PLACENÍ OBĚDŮ
  • trvalým příkazem na účet školní jídelny
  • zálohově na následující měsíc (lze vynechat červen a červenec)
  • zaplacením v hotovosti v kanceláři jídelny ve dnech výběru

Při placení na účet je nutné uvést variabilní symbol strávníka, jinak neproběhne správné přiřazení platby (pokud nemáte přidělený VS, stačí o něj požádat v kanceláři)

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do konce měsíce na následující měsíc.

CENY ZA OBĚDY
KategorieCena / oběd
žáci 3-6 let 26 Kč
žáci 7-10 let28 Kč
žáci 11-14 let30 Kč
žáci nad 15 let31 Kč
zaměstnanci31 Kč
cizí strávníci65 Kč
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Odhlašování obědů se provádí pouze den předem, a to do 15 hod.
  • na telefonních číslech +420 499 841 996
  • SMS na mobilní telefon +420 730 515 798
  • na email jakoubkova@zsnachtu.cz
  • přes objednací terminál v jídelně za použití čipu
  • přes webové rozhraní na adrese www.strava.cz