ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Žáci si mohou vybrat z této pestré nabídky zájmových kroužků:

FLORBAL - CHLAPCI A DÍVKY

Popis: Žáci si osvojují základní techniky hry, prohlubují je a připravují se na turnaje.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: středy od 13:30 - 14:15
Určeno pro: 2. - 3. ročník
Vyučující: Mgr. Šárka Gregorová

FLORBAL - CHLAPCI A DÍVKY

Popis: Žáci si osvojují základní techniky hry a prohlubují je.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: středy od 14:30 - 15:30
Určeno pro: 4. - 5. ročník
Vyučující: Mgr. Šárka Gregorová

FLORBAL - CHLAPCI

Popis: Žáci se zdokonalují v technice hry a připravují se na školní turnaje.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: 6. - 7. třídy - pondělí od 13:30 - 15:00, 8. - 9. třídy - čtvrtek od 13:30 - 15:00
Určeno pro: 6. - 9. ročník
Vyučující: Mgr. Karel Šiling

KOPANÁ

Popis: Žáci se věnují všeobecné průpravě a učí se základům hry.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: úterý od 13:20 - 14:30
Určeno pro: 1. - 5. ročník
Vyučující: Mgr. Karel Šiling

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Popis: Kroužek je financován z projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královehradeckém kraji.
Žáci se seznamují formou experimentů s fyzikou, biologií a chemií, učí se, jak být dobrým zdravotníkem nebo se jen tak snaží přijít přirozeným věcem na kloub.
Místo konání: učebna chemie a fyziky
Termín konání: pondělí od 14:00 do 15:30 (Brožová) - 1x za 14 dní, úterý od 14:00 do 15:30 (Linhartová) - 1x za 14 dní
Určeno pro: 6. - 9. ročník
Vyučující: Mgr. Blanka Brožová, Mgr. Alice Linhartová

DOUČOVÁNÍ - ČESKÝ JAZYK

Popis: Žáci procvičují probírané učivo a problematické jevy.
Místo konání: učebna 9.A
Termín konání: dle dohody s vyučujícím
Určeno pro: 6 - 9. ročník
Vyučující: Mgr. Eva Peterová

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY - ČESKÝ JAZYK

Popis: Žáci jsou soustavně připravováni na přijímací zkoušky z českého jazyka, zkoušejí si cvičné testy a procvičují problematické jevy.
Místo konání: učebna 9.A
Termín konání: pátek od 7:00 do 7:50
Určeno pro: 9. ročník
Vyučující: Mgr. Eva Peterová

TERARISTIKA

Popis: Kroužek teraristiky se snaží v dětech rozvíjet kladný vztah k těmto zvířatům, správnou manipulaci a péči o ně.
Místo konání: zázemí učebny přírodopisu
Termín konání: úterý od 13:45 do 14:30
Určeno pro: 1. - 9. ročník
Vyučující: Jana Mervartová

DOUČOVÁNÍ - MATEMATIKA

Popis: Žáci procvičují probíranou látku a procvičují problematické jevy.
Místo konání: učebna 8.A
Termín konání: dle dohody s vyučujícím
Určeno pro: 9. ročník
Vyučující: Mgr. Karel Šiling, Mgr. Alice Linhartová

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY - MATEMATIKA

Popis: Žáci jsou soustavně připravováni na přijímací zkoušky z matematiky, zkoušejí si cvičné testy a procvičují problematické jevy.
Místo konání: učebna 9.A
Termín konání: pondělí od 7:00 do 7:50
Určeno pro: 9. ročník
Vyučující: Mgr. Karel Šiling

STOLNÍ TENIS

Popis: Žáci se věnují základní průpravě, procvičování techniky a přípravě na turnaje.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: úterý, čtvrtek od 16:00 do 18:00
Určeno pro: 4. - 9. ročník
Vyučující: Ondřej Golík