ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Žáci si mohou vybrat z této pestré nabídky zájmových kroužků:

FLORBAL - CHLAPCI A DÍVKY

Popis: Žáci si osvojují základní techniky hry, prohlubují je a připravují se na turnaje.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: úterý od 13:45 - 15:00
Určeno pro: 1. - 5. ročník
Vyučující: Mgr. Šárka Gregorová

FLORBAL - DÍVKY

Popis: Žáci si osvojují základní techniky hry a prohlubují je.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: pondělí od 13:45 - 15:00
Určeno pro: 6.. - 9. ročník
Vyučující: Mgr. Karel Šiling

FLORBAL - CHLAPCI

Popis: Žáci se zdokonalují v technice hry a připravují se na školní turnaje.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: středa od 13:45 - 15:00
Určeno pro: 6. - 9. ročník
Vyučující: Mgr. Karel Šiling

KOPANÁ

Popis: Žáci se věnují všeobecné průpravě a učí se základům hry.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: čtvrtek od 13:45 - 15:00
Určeno pro: 1. - 5. ročník
Vyučující: Mgr. Karel Šiling

ANGLICKÁ KONVERZACE

Popis: Hravou formou seznamujeme žáky se základy anglického jazyka.
Místo konání: učebna Aj
Termín konání: dle domluvy
Určeno pro: 4. - 5. ročník
Vyučující: Mgr. Alena Musilová, Mgr. Andrea Patková, Mgr. Petra Pavlů

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Popis: Kroužek je financován z projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královehradeckém kraji.
Žáci se seznamují formou experimentů s fyzikou, biologií a chemií, učí se, jak být dobrým zdravotníkem nebo se jen tak snaží přijít přirozeným věcem na kloub.
Místo konání: učebna chemie a fyziky
Termín konání: pondělí od 14:00 do 15:30
Určeno pro: 6. - 9. ročník
Vyučující: Mgr. Blanka Brožová, Mgr. Alice Linhartová

DOUČOVÁNÍ - ČESKÝ JAZYK

Popis: Žáci procvičují probírané učivo a problematické jevy.
Místo konání: učebna Aj
Termín konání: čtvrtek 7:00 - 7:45
Určeno pro: 6 - 9. ročník
Vyučující: Mgr. Eva Peterová

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY - ČESKÝ JAZYK

Popis: Žáci jsou soustavně připravováni na přijímací zkoušky z českého jazyka, zkoušejí si cvičné testy a procvičují problematické jevy.
Místo konání: učebna 9.A
Termín konání: úterý od 7:00 do 7:50
Určeno pro:učebna Aj
Vyučující: Mgr. Eva Peterová

PĚVECKÝ KROUŽEK

Popis: Zábavnou formou dáváme dětem prostor projevit se a vytváříme v nich cítění pro hudbu. Tento kroužek je zaměřen především na správný rytmus a sjednocení kolektivního zpívání. Písničky jsou různé - od lidových po moderní hudbu. Zpěv je doprovázen kytarou nebo reprodukovanou hudbou.
Místo konání: učebna na 1. stupni
Termín konání: středa 13:30 - 14:15
Určeno pro: 1. - 5. ročník
Vyučující: Jana Mervartová

TERARISTIKA

Popis: Kroužek teraristiky se snaží v dětech rozvíjet kladný vztah k těmto zvířatům, správnou manipulaci a péči o ně.
Místo konání: zázemí učebny přírodopisu
Termín konání: čtvrtek od 13:30 do 14:15
Určeno pro: 1. - 9. ročník
Vyučující: Jana Mervartová

DOUČOVÁNÍ - MATEMATIKA

Popis: Žáci procvičují probíranou látku a procvičují problematické jevy.
Místo konání: učebny 2. stupně
Termín konání: 8. ročníky (pátek 11:45 - 12:45), 6. ročníky (středa 13:45 - 14:30)
Určeno pro: 6. a 8 ročníky
Vyučující: Mgr. Karel Šiling, Mgr. Alice Linhartová

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY - MATEMATIKA

Popis: Žáci jsou soustavně připravováni na přijímací zkoušky z matematiky, zkoušejí si cvičné testy a procvičují problematické jevy.
Místo konání: učebna 9.A
Termín konání: pondělí od 7:00 do 7:50
Určeno pro: 9. ročníky
Vyučující: Mgr. Karel Šiling

STOLNÍ TENIS

Popis: Žáci se věnují základní průpravě, procvičování techniky a přípravě na turnaje.
Místo konání: tělocvična školy
Termín konání: úterý, čtvrtek od 16:00 do 18:00
Určeno pro: 4. - 9. ročník
Vyučující: Ondřej Golík