SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Rozvíjíme zdravé dovednosti a návyky při stravování a přístupu k jídlu.

O PROJEKTU

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Cíl pro naši školu je prozatím bronzové kritérium.

Školy splňující Bronzová kritéria

  • Nabízí ve školní jídelně sezónní pokrmy vyrobené minimálně ze 75 % z čerstvých surovin.
  • Zapojují rodiče a žáky do zlepšování školního stravování a prožitku v jídelně prostřednictvím Akční skupiny pro zdravé stravování.
  • Poskytuje dětem a žákům možnost vzdělávacích aktivit v oblasti přípravy pokrmů, zahájila kroky k vytvoření školní zelinářské zahrady a organizuje pro děti a žáky návštěvu farmy v okolí.
  • Respektuje potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu ve školní jídelně.

ajaja222-150x150