VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ve výročních zprávách se můžete dozvědět informace o tom, co se v naší škole v příslušném školním roce dělo, jak škola hospodařila a jak se škola rozvíjela.