MONTESSORI

Montessori pedagogika je komplexní výukový systém, jehož princip nejlépe ilustruje heslo: „Pomoz mi, abych to dokázal sám."

INDIVIDUÁLNÍ TEMPO

Plně respektujeme tempo každého
žáka. Víme, že nejlépe se učí
v bezpečném prostředí.

SLOVNÍ HODNOCENÍ

Nepoužíváme známky. Dítě dostává konkrétní zpětnou vazbu. Ví, co se mu daří a na čem je třeba pracovat.

NESROVNÁVÁME

Nesrovnáváme děti mezi sebou. Osobní pokroky dítěte porovnáváme jen s jím samým.

PESTŘE SPOLU

Naše třída je věkově smíšená.
Mladší se zde přirozeně učí
od starších a starší se učí pomáhat.

SAMI SOBĚ

Děti si volí aktivity a plánují, jak dosáhnou daných cílů. Učí se zodpovědnosti za své aktivity.

 

OBECNĚ O MONTESSORI

Montessori pedagogika je komplexní výukový systém, jehož základy položila první vysokoškolsky vzdělaná lékařka
v Itálii, Maria Montessori. Princip Montessori pedagogiky nejlépe ilustruje hlavní heslo: „Pomoz mi, abych to dokázal sám".

Děti nedostávají hotové poznatky od učitele, na které by se musely adaptovat, ale na většinu věcí si přicházejí samy.
A protože jim nikdo neřekl, jak je to správně, vymyslí spoustu neotřelých řešení. Na rozdíl od nás, kteří jsme se učili, že správný postup je jen jeden a výsledek se musí dvakrát podtrhnout, jsou ve svém myšlení svobodné. A zatímco my se ve chvílích, kdy naše osvědčené postupy selžou, hroutíme, tyto děti zcela přirozeně jen vymyslí další řešení. Buď samy, nebo ve spolupráci s ostatními. Není to ale jen o svobodě. S možností volby jde ruku v ruce i zodpovědnost za svůj výběr a svá rozhodnutí.

Děti se tak rozlétnou do života připravené obstát v reálném světě.

V ČEM SE MONTESSORI LIŠÍ?

ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ

Díky tomu, že působíme jako detašované pracoviště ZÁKLADNÍ ŠKOLY Náchodská 18, Trutnov, jsme státní škola
a vzdělávání poskytujeme zdarma.

JISTOTA DRUHÉHO STUPNĚ

Vybudování Montessori tříd finančně podporuje město Trutnov. Jeho podmínkou je návaznost. Proto Vám již nyní můžeme zaručit, že Vaše dítě u nás může být až do 9. ročníku.

SEBEVĚDOMÍ A OSOBNÍ SÍLA

Děti docházející do Montessori třídy budují zdravou osobní sílu. Do dalšího vzdělání tak mohou vstupovat plné sebevědomí a duševně silné.

OBECNÉ INFORMACE

WEBOVÉ STRÁNKY
MONTESSORI
KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Naděžda Kalousková
KONTAKTY
Telefon: 608 240 368
Email: montessoritrutnov@gmail.com
ŠKOLNÍ TÝM
Mgr. Naděžda Kalousková
Petra Marková
Lenka Nyklíčková
Lída Rosiová
Alena Jašková
Čestmír Paštika
Shelley Treml
Čestmír Paštika
Pavla Campbell
Mgr. Lukáš Pelc
Luboš Jiřiště
Petra Dočkalová
Andrea Žilková