MONTESSORI

Montessori pedagogika je komplexní výukový systém, jehož princip nejlépe ilustruje heslo: „Pomoz mi, abych to dokázal sám."

INDIVIDUÁLNÍ TEMPO

Plně respektujeme tempo každého
žáka. Víme, že nejlépe se učí
v bezpečném prostředí.

SLOVNÍ HODNOCENÍ

Nepoužíváme známky. Dítě dostává konkrétní zpětnou vazbu. Ví, co se mu daří a na čem je třeba pracovat.

NESROVNÁVÁME

Nesrovnáváme děti mezi sebou. Osobní pokroky dítěte porovnáváme jen s jím samým.

PESTŘE SPOLU

Naše třída je věkově smíšená.
Mladší se zde přirozeně učí
od starších a starší se učí pomáhat.

SAMI SOBĚ

Děti si volí aktivity a plánují, jak dosáhnou daných cílů. Učí se zodpovědnosti za své aktivity.

 

OBECNĚ O MONTESSORI

Montessori pedagogika je komplexní výukový systém, jehož základy položila první vysokoškolsky vzdělaná lékařka
v Itálii, Maria Montessori. Princip Montessori pedagogiky nejlépe ilustruje hlavní heslo: „Pomoz mi, abych to dokázal sám".

Děti nedostávají hotové poznatky od učitele, na které by se musely adaptovat, ale na většinu věcí si přicházejí samy.
A protože jim nikdo neřekl, jak je to správně, vymyslí spoustu neotřelých řešení. Na rozdíl od nás, kteří jsme se učili, že správný postup je jen jeden a výsledek se musí dvakrát podtrhnout, jsou ve svém myšlení svobodné. A zatímco my se ve chvílích, kdy naše osvědčené postupy selžou, hroutíme, tyto děti zcela přirozeně jen vymyslí další řešení. Buď samy, nebo ve spolupráci s ostatními. Není to ale jen o svobodě. S možností volby jde ruku v ruce i zodpovědnost za svůj výběr a svá rozhodnutí.

Děti se tak rozlétnou do života připravené obstát v reálném světě.

V ČEM SE MONTESSORI LIŠÍ?

ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ

Díky tomu, že působíme jako detašované pracoviště ZÁKLADNÍ ŠKOLY Náchodská 18, Trutnov, jsme státní škola
a vzdělávání poskytujeme zdarma.

JISTOTA DRUHÉHO STUPNĚ

Vybudování Montessori tříd finančně podporuje město Trutnov. Jeho podmínkou je návaznost. Proto Vám již nyní můžeme zaručit, že Vaše dítě u nás může být až do 9. ročníku.

SEBEVĚDOMÍ A OSOBNÍ SÍLA

Děti docházející do Montessori třídy budují zdravou osobní sílu. Do dalšího vzdělání tak mohou vstupovat plné sebevědomí a duševně silné.

OBECNÉ INFORMACE

WEBOVÉ STRÁNKY
MONTESSORI
KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Naděžda Kalousková
KONTAKTY
Telefon: 608 240 368
Email: montessoritrutnov@gmail.com
ŠKOLNÍ TÝM
Mgr. Naděžda Kalousková
Mgr. Alena Jašková
Ing Petra Marková Karásková
Mgr. Josefína Hejzlarová
Mgr. Luděk Jirouš
Lída Rosiová
Mgr. Lukáš Pelc