IROP

Program směřující k vybudování moderních odborných učeben.

O PROJEKTU

Projekt „Úpravy ZŠ Náchodská 18, TRUTNOV - POŘÍČÍ“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003981

Projektový záměr řeší vybudování odborných učeben (chemie + fyziky, rekonstrukce venkovního objektu sloužícího jako multifunkční odborná učebna) v souladu s klíčovými kompetencemi IROP a Strategickým rámcem MAP Trutnovsko. Rekonstrukce bude dále zahrnovat vybudování šaten, kabinetu, skladu, vybavení učeben nábytkem, pomůckami a IT vybavením včetně zajištění síťové konektivity školy. Dále bude realizován bezbariérový přístup k těmto učebnám stejně jako vybudování bezbariérového propojení ke školní jídelně formou propojovacího krčku.

Nově vybudované prostory budou přístupny všem skupinám osob, v souladu se současnými trendy v základním vzdělávání v návaznosti na platnou legislativu ČR.

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program. Ukončení celého projektu se plánuje do konce roku 2019.