ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poradenská činnost pro pedagogy školy i pro zákonné zástupce žáků školy.

spp

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Program je určen především pro děti a žáky Základní školy ZŠ, Trutnov 3, Náchodská 18, svým rozsahem však zahrnuje také poradenskou činnost pro pedagogy školy i pro zákonné zástupce žáků školy, pokud projeví o službu zájem.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Iveta Šílová

koordinátor ŠPP


silova@zsnachtu.cz

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Blanka Brožová

metodik prevence


brozova@zsnachtu.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Andrea Žilková

školní psycholog


zilkova@zsnachtu.cz