PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

INFORMACE O STRÁVNÍKOVI
KONTAKTNÍ INFORMACE STRÁVNÍKA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE STRÁVNÍKA

* tyto položky jsou povinné a bez jejich vyplnění se nepodaří elektronickou přihlášku odeslat adresátovi

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které od Vás vyžadujeme v tomto formuláři jsou nezbytné pro plnění zákonných povinností při vedení školní matriky, a to dle §28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v případě žáků naší školy a dále pro plnění smluvních a zákonných povinností spojených s vedením účetnictví a zajišťováním stravy v případě cizích strávníků.

VÍCE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ