ŠKOLSKÁ RADA

Orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Výsledky voleb do školské rady 2017

Dne 20. 4. 2017 proběhly ve škole volby do školské rady.

Bylo odevzdáno 131 platných hlasovacích lístků.

Za rodiče byly z 11 kandidátů zvoleny:
Mgr. Andrea Žilková, Ph.D., která získala 64% hlasů
Mgr. Libuše Kotyková, která získala 24% hlasů.

Za učitele byly na pedagogické radě zvoleny:
Mgr. Jitka Horáková
Mgr. Iveta Šílová

Všem kandidátům děkujeme za účast.

Vítězům upřímně blahopřejeme.

Zápis z průběhu voleb je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY


Rodiče mají možnost obrátit se na své zvolené zástupce.

Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.


zilkova@zsnachtu.cz

Mgr. Libuše Kotyková


kotykova@zsnachtu.cz