ŠKOLSKÁ RADA

Orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Výsledky voleb do školské rady 2020

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY (6. funkční období)


Ve čtvrtek 3. září 2020 proběhly ve škole volby do školské rady.

Bylo odevzdáno 119 hlasovací lístků.


Za rodiče byly zvoleny:

1. Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.- 74 hlasů

2. Mgr. Libuše Kotyková- 52 hlasů


Za pedagogy byly na pedagogické poradě (31. srpna 2020) zvoleny:

Mgr. Jitka Horáková

Mgr. Iveta Šílová


Všem kandidátům děkujeme za účast a vítězům upřímně blahopřejeme.


Zápis z průběhu voleb je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY


Rodiče mají možnost obrátit se na své zvolené zástupce.

Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.


zilkova@zsnachtu.cz

Mgr. Libuše Kotyková


kotykova@zsnachtu.cz