INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Školní rok 2019/2020

Stravné na září uhraďte na bankovní účet 782 784 0237/0100 do 30. 8. 2019.

Použijte variabilní symbol, který máte přidělen, jen tak se platba správně přiřadí.

Kdo VS nezná, kontaktujte ŠJ.

Můžete uhradit v hotovosti v kanceláři jídelny.

Od 26. 8. do 2. 9. 2019 od 8 - 12 hod., nebo dle dohody.

Výdej 2. 9.2019 od 11.00 – 12 hod.

2. 9. 2019 budou mít všichni strávníci, kteří mají uhrazené stravné oběd přihlášen - pokud se tento den stravovat nechcete,
odhlašte si: 499 841 996, 730 515 798, jakoubkova@zsnachtu.cz

Děkujeme