INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Školní rok 2020/2021

Po dobu distanční výuky je možné jít na oběd od 11.30 - do 12.30 hod.

Oběd si musí žáci sami přihlásit.

Bližší informace u paní J. Jakooubkové.

Důležité informace pro strávníky

Stravné na září uhraďte na bankovní účet 782 784 0237/0100 do 31. 8. 2020.

Použijte variabilní symbol, který máte přidělen, jen tak se platba správně přiřadí. Kdo VS nezná, kontaktujte ŠJ.

Od 24. 8. do 1. 9. 2020 8 - 12 hod., nebo dle dohody.

Výdej 1. 9. 2020 od 10.30 – 11.30 hod.

1. 9. 2020 budou mít všichni strávníci, kteří mají uhrazené stravné oběd přihlášen - pokud se tento den stravovat nechcete, odhlaste se: 499 841 996, 730 515 798, Strava.cz, jakoubkova@zsnachtu.cz

Děkujeme