Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:

Kategorie MŠ: mateřské školy

Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy

Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy

Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída).

Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií).

Zahájení registrace je 1. září 2020. Soutěžící, registrujte se, prosím, na webových stránkách www.logickaolympiada.cz. Ukončení registrace je 30. září 2020 v 23:59.


Harmonogram soutěže:

1. září 2020 - 30. září 2020 - registrace soutěžících a škol


Základní kolo proběhne:

pro kategorii A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2020

pro kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. - 14. října 2020

pro kategorii C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21. října 2020

pro kategorii MŠ, A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. - 28. října 2020

V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 15 minut pro kategorii MŠ, 20 minut pro kategorii A1 a A2, 30 minut pro kategorie A a B a 35 minut pro kategorii C, takže je možné jej řešit během jedné vyučovací hodiny. Nejlepší řešitelé z kategorií A, B a C postoupí do krajských kol. Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.


Krajská kola se uskuteční v pátek 6. listopadu 2020 on-line.

Celorepublikové finále se bude konat 30. listopadu 2020 v Míčovně Pražského hradu.


Přejeme hodně štěstí při řešení náročných, ale určitě zajímavých úkolů.

Mgr. Alice Linhartová