Národní kolo „Bobříka Informatiky“

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy. Dále je seznamuje se skutečností, že informatika a ovládání počítače není totéž. Soutěží se v pěti věkových kategoriích - od 4. ročníků ZŠ po maturitní ročníky. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Soutěžící během dvou listopadových týdnů vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí, nebo přemisťovali objekty na obrazovce. Více o soutěži se dozvíte na webu Bobřík informatiky.


Nejúspěšnější žáci naší školy v jednotlivých kategoriích:

Kategorie Mini (4. – 5. třída) – účastnily se třídy 4. A, 4. B a 5. A

1. místo - Houtová Andrea (5. A) - 160 b.

2. místo - Vlček Adam (4. A) - 148 b.

3. místo - Ondráško Jan (4. B), Dvořáček Lukáš (4. A) - 144 b.


Kategorie Benjamin (6. – 7. třída) - účastnila se třída 6. A

1. místo - Bartoš Robert (6. A), Štěpánek Jan (6. A) - 100 b.

2. místo - Říhová Denisa (6. A), Tryzna Matěj (6. A) - 92 b.

3. místo - Gerberich Matyáš (6. A) - 70 b.


Kategorie Kadet (8. – 9. třída) - účastnila se třída 8. A

1. místo - Kotek Pavel (8. A) - 148 b.

2. místo - Flégl Tomáš (8. A) - 124 b.

3. místo - Štejfa Jakub (8. A) -115 b.


Děkuji všem soutěžícím za účast a učitelům informatiky za pomoc při organizování soutěže.


Alice Linhartová