Small group of school friends looking at camera on background of blackboard

Organizace zahájení a konce výuky u jednotlivých ročníků