Sběr ve školním roce 2019/2020

Stejně jako v loňském roce budeme i letos soutěžit ve sběru kaštanů, papíru, baterií a plechovek. Nejlepší žáci budou za svou aktivitu odměněni na konci školního roku celodenním výletem.

Aktuální pořadí žáků najdete na stránkách školy www.zsnachtu.cz.

!!! V letošním roce nesbíráme plastová víčka ani alobal či obaly od potravinářských výrobků !!!

Papír

Sběr bude probíhat 2x do roka (podzim, jaro) v předem přesně určeném týdnu.

Baterie, autobaterie

Průběžně během celého roku. Baterie odevzdávejte třídní učitelce, na lísteček napište své jméno a hmotnost v kg.

Plechovky

Průběžně během celého roku. Sbírámepouze plechovky od nápojů. Plechovky odevzdejte třídní učitelce, na lísteček napište své jméno a počet kusů.

Kaštany

Sbíráme v průběhu září a října. Kaštany můžete nosit vždy v pondělí, ve středu a v pátek na hlavní budovu, kde si je od vás služba přebere, zváží a zapíše do tabulky.