Tříkrálová sbírka

V Trutnově 24. ledna 2020


Vážený pane řediteli,

s velkým úspěchem proběhla v druhém lednovém týdnu jubilejní dvacátá Tříkrálová sbírka. Díky nadšeným tříkrálovým koledníkům a štědrým dárcům se můžeme opět pochlubit rekordní částkou 252.393,- Kč. Skupinek s tříkrálovými pokladničkami jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 59. Padl i nový rekord částky v jedné pokladničce 12.403- Kč.

VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2020 bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu, propagaci. Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.

Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Tradiční Tříkrálový koncert v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově organizovaný smíšeným pěveckým sborem Chorea Corcontica a hosty ze souboru ZUŠ Asinus muzicus, vynesl nádherou částku 10.574,- Kč.

Letošní Tříkrálová sbírka byla plná překvapení, nadšení, radosti a skvělé spolupráce se všemi, kdo se organizačně zapojili a napomohli ke zdárné realizaci takto náročné a jedinečné akce. Velmi upřímná a srdečná spolupráce byla také se všemi tříkrálovými skupinkami a jejich vedoucími. Pozitivní reakce všech, kdo se do sbírky zapojili, a celkový rekordní výnos potvrdil důvěru v tuto sbírku. Děkujeme vám!

Vaše Tříkrálová skupinka žáků vybrala do pokladničky krásných 5. 987,- Kč

Děkujeme Vám i všem, kteří se ve vaší škole do Tříkrálové sbírky zapojili. Zvláštní srdečné poděkování patří opět paní učitelce Ludmile Rosiové za její srdce na pravém místě, stálé nadšení, pomoc při organizaci a celkové realizaci sbírky. Velké poděkovaní patří rovněž všem žákům, kteří utvořili Tříkrálovou skupinku. Bez jejich pomoci, by se Tříkrálová sbírka neobešla. Věříme, že s Vaší podporou můžeme počítat i v příštím roce.


Děkujeme, že nám zachováváte stálou přízeň a pomáháte nám pomáhat.


Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor TKS sbírky


Martina Vágner Dostálová